Türk Tabipleri Birliği’nin 10-11 Haziran 2016 tarihlerinde toplanan 67. Büyük Kongresi’nde kabul edilen “Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz” yazılı ve elektronik basında yoğun ilgi gördü.

Yazılı/görsel basında ve sosyal paylaşım ağlarında giderek yaygınlaşan, sağlık alanındaki tanıtım kurallarına aykırı, kimi zaman hasta mahremiyetini ihlal eden, açık ya da örtülü reklam niteliğindeki yayınlara karşı, hekimler ve sağlık kuruluşlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanan kılavuz, geçtiğimiz haftalarda, çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde haber olarak yer aldı.

Sağlık alanı ticarileştiriliyor ve ticari faaliyetin bir aracı olan “reklam” da, önleyici bütün açık düzenlemelere ve etik kurallara karşın yaygınlaşıyor. Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanındaki ticari reklam faaliyetlerinin cezalandırılmasından öte, bu tür etik ihlallerin önlenmesinin birincil öncelik olması gerektiği düşüncesinden hareketle, “Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz”u hazırladı. TTB 67. Büyük Kongresi’nde kabul edilen kılavuz, 17 Haziran 2016 tarih ve 958/2016 sayılı Genelge ile tabip odalarına iletildi.

“Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz”u gördüğü yoğun ilgi üzerine, tabip odalarımızın, hekimlerimizin ve sağlık kuruluşlarının dikkatine bir kez daha sunuyoruz.

Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz için tıklayınız.