5 Nisan 2021’de yapılan ilk ve yeniden atama kurası sonrasında yüzlerce yeni mezun, yeni uzman ve açıktan atama talep eden meslektaşımız herhangi bir gerekçe belirtilmeden göreve başlatılmamıştır. Pandeminin tüm yıkıcı etkisinin devam ettiği; sağlık çalışanlarının tükendiği; izin, emeklilik ve istifalar kabul edilmediği gibi tehditlerle karşı karşıya bırakıldığı, sağlık çalışanlarına gereksinimin arttığı böylesi bir dönemde meslektaşlarımızın göreve başlatılmamaları sağlık çalışanlarına idare eliyle yönelen şiddetin bir başka biçimidir.

Altı yıllık zorlu tıp eğitimini bitirerek mezun olan genç hekimlerin ve asistanlığını bitirip uzman olan, özel sektörde çalışıp kamu hastanelerinde görevine devam etmek istedikleri için Sağlık Bakanlığı atama kurasına başvuran hekimlerden bir kısmının ataması yapılmıştır. Ancak aradan geçen 2 aylık süreye rağmen yüzlerce meslektaşımızın ismi, herhangi bir açıklama yapılmadan, bu atamalarda yer almamıştır. Daha önceki yıllarda özel hastanelerde çalışanlardan, “güvenlik soruşturmasından sonra” ilişik kesme belgesi istenmekteydi. Bu atama kurasında ilk defa kura çekiminden hemen sonra çalıştıkları kurumlar ile ilişiklerinin kesilmesi önkoşul olarak belirtilmiştir. Atamaların aradan geçen sürede yapılmaması, aynı zamanda meslektaşlarımızın ekonomik açıdan da ciddi kayıp yaşamalarına dolayısıyla mülkiyet haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır. Kura çekerek atama bekleyen; Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda başarılı olarak asistanlığa başlayacak ve yeni uzman olup atanmayı bekleyen hekimlerin gerekçe gösterilmeden pandemi koşullarında atanmamaları ciddi mağduriyete yol açmaktadır. Ataması yapılmayan meslektaşlarımızın bir kısmı başvurudan önce zaten asistan hekim olarak devlet kurumlarında çalışmaktaydılar. Atama kurasından iki ay önce bir eğitim kliniğinde hastalara bakan, ameliyata giren, nöbet tutan ve bir kısmı zaten devlet memuru olan ya da özel sektörde de olsa kamu hizmeti sunan hekimlerin neden atamalarının yapılmadığı anlaşılamamaktadır. Kamuda görev yapan hekimler hakkında arşiv araştırması yapılmasının yasaya aykırı olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yani böyle bir gerekçenin olasılığı dahi hukuka aykırıdır.

Hekimlerin ilk defa ve yeniden kamu görevine atanmaları halinde uygulanacak düzenlemeleri de içeren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu (7315 Sayılı Kanun) 17 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu kanunda hekimler açısından sadece arşiv taraması yapılacağı düzenlemesi getirilmiştir. Kanunun uygulamasını gösterecek yönetmelik ise henüz yayımlanmamıştır. Kanunda herhangi bir düzenleme bulunmadığı halde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, geçmiş yıllarda yapılanlara benzer antidemokratik, haksız-hukuksuz, meslektaşlarımızı mağdur eden “güvenlik soruşturması” işlemi hukuka aykırı olup gerekçe bu ise derhal vazgeçilmeli, ataması yapılmayan meslektaşlarımızın atamaları yapılmalı, mağduriyetlerine son verilmelidir. 

Sağlık Bakanlığı’ndan Anayasa’nın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesine uyması, ilk defa ve yeniden atama kurasına başvuran meslektaşlarımızın atamalarında hukuka aykırı uygulamalar ile yeni mağduriyetler yaratmamasını talep ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği olarak meslektaşlarımızın yanında olmaya ve süreci takip etmeye devam edeceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi