Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) 2014 yılından bu yana sürdürdüğü, 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü dolayısıyla hazırlanan özel sayısı yayımlandı.

Editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan’ın üstlendiği özel sayıda bu yıl tütünün, kalkınmanın/gelişimin önünde bir engel oluşturduğu ana temasıyla hazırlanan özel sayıda, tütün kontrolünün yoksulluk başta olmak üzere farklı belirleyenlerle olan ilişkisi ele alındı.

Tütün kontrolü ile ilgili terminoloji gereksiniminin gerekçeleri, elektronik sigara, gençler arasında tütün kullanımı, hukuksal perspektif ve dünyadaki güncel gelişmelerin ele alındığı özel sayıda, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile çakışan kimi alanlar, tütün kontrolünün insan hakları zemini, tütün kontrolünde proaktif politikalara olan gereksinim gibi çeşitli konulara yer verildi.

31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü dolayısıyla yayımlanan özel sayılarda yer alan konuların, dünyada ve Türkiye’de tütün kontrolü açısından geliştirici bir bakış açısı sağlayabilmesi hedefleniyor. Tütün kontrolünün sağlık dışındaki diğer alanlarla ilişkisinin kurulduğu özel sayılarda, tütün kullanımı ile mücadelenin bu alanlarda da sürdürülebilmesinin gerekçeleri bilimsel kanıtlarla ortaya konuluyor.

STED Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı için tıklayınız.