Sağlık emek ve meslek örgütlerinin 14 Mart dolayısıyla gerçekleştireceği etkinlikler, 13 Mart günü Ankara’da meydana gelen katliam nedeniyle anma etkinliklerine çevrildi. Ankara'da, İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliği önünde “Siyah Saygı Duruşu” düzenlenirken, İstanbul’da 14 Mart Taksim Anıt Tören etkinliği anma etkinliği olarak gerçekleştirildi.

Ankara'da, İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları “Sözün Bittiği Yerdeyiz” yazılı pankart taşıdılar, “Yastayız” yazılı önlükler giyip, “Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız” yazılı kokartlar taktılar. İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde öğle saatlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, katliamda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Açıklamayı Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy yaptı. Atasoy, “Ülkemiz kan gölüne dönmüş durumda. Kızılay'da 37 yurttaşımızı kaybettik. 1 ay olmamıştı 28 yurttaşımızı kaybedeli… Daha 5 ay olmuştu 101 canımız Gar’da hayatını kaybedeli… Her gün kadınlarımız, çocuklarımız ölüyor. Denizlerimiz mezarlığa dönüştü, sahillerden cesetler topluyoruz. Bu yüzden 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamaya gönlümüz el vermiyor” diye konuştu.

İstanbul’da 14 Mart Pazartesi günü 12.30’da Fransız Konsolosluğu önünde buluşan TTB, İstanbul Tabip Odası yönetici ve üyeleri Taksim Atatürk Anıtı’na “14 Mart Tıp Bayramında Yastayız. Lanetliyoruz!” yazılı siyah çelenklerle yürüdüler.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen burada yaptığı konuşmada, “14 Mart Tıp Haftasına girerken hekimlik ve sağlık ortamına dair gündemlerimizi paylaşmak üzere etkinlikler gerçekleştirecektik. Ancak ne yazık ki dün Ankara’da gerçekleştirilen katliam nedeniyle ülkenin her yerinde TTB ve tabip odaları olarak yitirdiğimiz canlar için anma etkinlikleri yapıyoruz” dedi.

Tabip odalarınca illerde gerçekleştirilen tüm 14 Mart etkinliklerinde de, Ankara katliamına yönelik anmalar öne çıktı.

 

Adana

 

Ankara

 

Bartın

 

Batman

 

Hatay

 

İstanbul

 

 

 

Manisa

 

 

Muğla