İzmir Tabip Odası’nın da aralarında olduğu çok sayıda emek-meslek ve demokratik kitle örgütü; işçi ve halk sağlığı için büyük tehdit olan, kamuoyunda da “ölüm gemisi” olarak nitelendirilen São Paulo uçak gemisinin Türkiye’de söküm kararına dava açtı.

Dava ile ilgili 24 Ağustos 2022 günü İzmir Bölge Mahkemesi önünde bir de basın açıklaması yapıldı. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin ile İzmir Tabip Odası yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasında “Zehir gemisi İzmir’den defol”, “Aliağa dünyanın çöplüğü değil”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganları atıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin asbestin 900 tonu değil, 9 gramına dahi karşı olduklarını vurgulayarak söze başladı. São Paulo uçak gemisinde asbestin yanı sıra ağır metal, kurşun, kalay nükleer serpintileri olduğunu ve her birisinin insan yaşamı için tehlike oluşturduğunu aktaran Şahin, “Gemi yola çıkmadan önce bilimsel bir araştırma yapılmış. Bu durum söküm şirketinin de iktidarın umurunda değil. Önceliğimiz yaşam hakkını ve ekolojik yaşamı korumaktır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı (DİSK) Arzu Çerkezoğlu, São Paulo gemi söküm kararının sermayeye para kazandırmak uğruna işçi ve halk sağlığının, kentlerin ve doğanın yok sayıldığı politikanın bir ürünü olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, emek temelli bir toplumsal yaşamı örmek gerektiğinin altını çizdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Türkiye’nin son 16 yılda katı atık ithalatında %196 ile Avrupa birincisi olduğunu, iktidarın ülkeyi açıkça çöplüğe dönüştürdüğünü belirtti. Kablan Yeşil, milyonlarca insanın bugünü ve yarını için São Paulo uçak geminin Türkiye’de sökümüne izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ekolojiye zarar verecek her türlü uygulamanın karşısında olduklarını ifade etti. Koramaz; Türkiye’nin bir çöplüğe dönüşmemesi için, kanserojen maddelerle insan hayatlarının sona ermemesi için, yaşam hakkı için İzmir halkıyla omuz omuza mücadele edeceklerini dile getirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan, toplumsal muhalefetin farklı alanlardaki bileşenlerinin yaşam hakkı, sağlıklı bir çevre hakkı için yan yana gelmesinin önemine dikkat çekti. Geminin, Brezilya mahkemesinin kararına karşın kaçırılarak yola çıkarıldığını anımsatan Sağkan, “Bu suça ortak olmayacağız. Tüm bileşenlerle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Basın açıklamasında son sözü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer aldı. São Paulo uçak gemisini “bir çöp ve zehir kargosu” olarak niteleyen Soyer, İzmir halkı olarak bu çöp ve zehir işgaline izin vermeyeceklerini, gelecek nesillere ağacı, taşı, toprağı korunmuş bir İzmir bırakacaklarını kaydetti.