90 cezaevinde 3062 mahpusun yaptığı açlık grevi sonlandırılmıştır. Açlık grevi yapanların kaybettikleri besinlerin yerine konması ve normal beslemeye geçiş belli kuralları gerektirmektedir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından uzun süre aç kalanlara yaklaşım ve yeniden beslenmeye geçişin gerektirdiği özellikleri içeren algoritma gerekli hazırlıkların yapılması için Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cezaevi Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiş ve tabip odaları aracılığı ile hekimlere iletilmiştir.

Hekimlerin, hastane ve cezaevi yönetimlerinin AÇLIK GREVİ SONLANDIKTAN SONRA BESLENME VE TEDAVİ İÇİN ÖZET ALGORİTMA adlı metne uygun olarak davranması ve beslenmeye uygun gıdaların temin edilmesi önemlidir. 

Söz konusu belgelere aşağıdaki bağlantılardan da ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Açlık Grevi Sonlandırma Tedavisi Önerileri Basit Algoritma