Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlediği hekim buluşmaları 14 Mart 2017 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. 

Şanlıurfa Demokratik Hekim Girişimi üyelerinin organize ettiği “14 Mart’a giderken Türkiye Sağlık Ortamı Paneli”ne Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Şeyhmus Gökalp, Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Dr. Civan Gökalp katıldı.

Neoliberal politikaların sağlık ortamına uygulanmasının adı; Sağlık Dönüşüm Programı

Panelde Dr. Bülent Nazım Yılmaz Türkiye sağlık ortamının ayrıntılı sunumu yaptı.

Dr. Yılmaz sunumunda, neoliberal politikaların sağlık alanında uygulanmasının diğer adının Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğunu ve bugün ülkemizin sağlık ortamının göstergelerinin sermayenin kâr ettiği ve daha da kâr etmek istediği kazançlı bir ortamı işaret ettiğini belirtti.

Yılmaz, sağlık hizmetinin kamu tarafından sunulması gerektiğini, özelleştirmenin, taşeronlaştırmanın sağlık alanında uygulanmaması gerektiğini kaydetti.

TTB’nin 14 Mart dolayısıyla dile getirdiği 4 talebi tekrarlayan Yılmaz, “Haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen hekimlerin görevlerine iade edilmeleri”, “hastaya yeterli süre ayrılması”, “çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ödenmesi” ve “sağlıkta şiddetin sona ermesi” taleplerinin yaşama geçmesi için mücadelenin sürdürüleceğini belirterek konuşmasını tamamladı.

Dr. Şeyhmus Gökalp de, TTB olarak herkese ücretsiz, eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmetinin verileceği bir sağlık sistemini savunduklarını ve bunun mücadelesini vermenin onurunu yaşadıklarını söyledi.