Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hatay Tabip Odası ve SES Hatay Şubesi; deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinin kurgulanamaması ve hekimlerin/sağlık emekçilerinin tükenmesi ile ilgili 16 Nisan 2023 günü Hatay Defne Dostluk Parkı’nda bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları; rant politikalarının, imar aflarının, denetimsizliğin doğal afeti yapay felakete dönüştürdüğünü söyleyerek söze başladı. Deprem sonrasında halk sağlığının tümüyle göz ardı edildiğini ifade eden Eroğulları, sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticilere şöyle seslendi: “Sorun çözmek için o görevlere geldiniz ama bir sorun olarak varsınız. ‘Giderlerse gitsinler’ denilen hekimler/sağlık emekçileri olmasaydı bugün eksik de olsa bu sağlık hizmeti sunulamayacaktı, halk sağlığı çok daha kötüye gidecekti. Hekimler/sağlık emekçileri, organizasyonsuzluk ve başıbozukluk yetmiyormuş gibi bir de hadsiz idareci tavırlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Aklınızı başınıza alın, görevinizin gereğini yerine getirin!”

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz; 6 Şubat depreminin hemen ertesi günü Altınözü Devlet Hastanesi başhekiminin hastanede çalışan emekçilere mesaj atarak göreve gelmemeleri halinde haklarında soruşturma açılacağı tehdidinde bulunduğunu, yine bu günlerde görev yapamayan depremzede emekçilerinden döner sermaye kesintisi yapıldığını söyledi. Hekimlere/sağlık emekçilerine yönelik bu tutumun deprem süreci boyunca devam ettiğini belirten Yılmaz, son olarak Samandağ Devlet Hastanesi başhekiminin hastanede kalan hekimler için tek tek anons yaptırdığını ve odalarını boşaltıp konteynırlara geçmeye zorladığını aktardı. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin barınma, beslenme, hijyen gibi sorunlarından söz eden Yılmaz, “Sorunlarımıza çözüm bekliyoruz ama çözülecek mi, güvenmiyoruz.

TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan; deprem bölgesinde gönüllü görev alan hekimlerin/sağlık emekçilerinin sağlıklı çalışma ve yaşama koşullarının halen sağlanamamasına tepki gösterdi. Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki organizasyonsuzluğa da vurgu yapan Uyan, “Sağlık Bakanlığı bu muallak, bu puslu durumdan çıkmak ve görevini yapmak zorundadır” dedi.

SES Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey; depremin ilk gününden itibaren hayat kurtarmaya ve hayatta tutmaya çabaladıklarını ifade etti. Yaptıkları tüm çağrılara karşın kamusal faaliyetlerin hemen hemen hiçbir alanda örgütlenemediğini kaydeden Karacabey, koruyucu sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için aile sağlığı merkezlerinin açılmasına öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

SES Hatay Şube Eş Başkanı Meryem Avcı tarafından okunan basın açıklaması şöyle:

Sağlık Sistemi Enkaz Altında!

Deprem Bölgesinde Sağlık Hizmetleri Kurgulanamıyor, Sağlık Emekçileri Tükeniyor

On bir ilde can kayıplarının yaşandığı 6-20 Şubat depremleri, toplumsal yaşantımızı ciddi biçimde etkiledi. Deprem bölgesinde, özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde birçok kamu ve özel kurum, buralarda görev yapanlar zarar gördü ve eğitim, sağlık gibi kamusal faaliyetlerin yeniden organizasyonu ihtiyacı oluştu.   

Deprem sonrası 10 haftayı geride bıraktık. En kritik kamusal hizmetlerden olan sağlık hizmetlerinin hızla yeniden organize olması beklenirken; görmekteyiz ki hem birinci basamakta, hem de ikinci ve üçüncü basamaklarda sağlık hizmetlerinde ciddi ihtiyaç devam etmektedir.

Son dönemde yaşadığımız afetlerde gördüğümüz hazırsızlığı, depremden sonra da fazlasıyla hissettik. Birçok sağlık kurumu depremde ilk yıkılan binalardan oldu. Deprem sonrası acil sağlık hizmetleri yetersiz kaldı. Deprem sonrası, özellikle ilk 72 saatte gördüğümüz tablo; devletin, Sağlık Bakanlığı’nın afet planlarının sadece kağıt üzerinde kaldığını acı bir şekilde bize gösterdi.

İlk 72 saat sonrasında ise daha da önemli hale gelen birinci basamak sağlık hizmetlerindeki ciddi ihtiyaç halen karşılanamadı. Ciddi yıkıma uğrayan kentlerde, apartman binalarındaki özel ASM’lerin büyük çoğunluğu ağır hasar aldı. Deprem bölgesinin dışında görev yapan onbinlerce hekim/sağlık emekçisinin, deprem bölgesinde çalışmak için gönüllü olmasına karşın birinci basamakta emek gücünün planlanması da doğru şekilde yapılamadı.

Salgın kontrolü için önemli olan sağlıklı barınma koşulları, temiz su ve yeterli atık su sistemleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının yerine alelacele yapılan enkaz kaldırma işlemleriyle insanlar toza boğuldu. Temel ihtiyaçların yeterince karşılanmaması ve birinci basamak sağlık hizmeti verecek altyapının halen oluşturulmaması nedeniyle bugün Hatay’da mahallelerin çoğunda uyuz ve bit vakaları artarak devam ediyor.

Bunlarla birlikte bölgede KETEM’ler aktif çalışmadığı için kanser taraması da yapılamamakta. Pandemide meydana gelen tarama ve muayene açığının deprem sonrasında artarak devam edeceğini ve bölgedeki enkaz çalışmaları sırasındaki asbest maruziyeti riskini de birlikte düşündüğümüzde; deprem bölgesinde yaşayan insanlarda ileri evre kanser riskinin de gittikçe arttığını söyleyebiliriz.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kurgulanamamasının yanında Hatay’ın merkezi ve İskenderun, Samandağ gibi büyük ilçelerinde yeterli ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumu mevcudiyeti ve altyapısı halen sağlanabilmiş değil. Burada, yani Hatay’ın merkezinde ve birçok büyük ilçede anjiyo, ameliyatlar, doğum gibi birçok konuda hekimlerin/sağlık emekçilerinin  dış merkezlere sevkten başka bir çaresi yok. Örneğin; burası ve daha güney ilçelerde, yani Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü ve Yayladağı'da ücretsiz doğum yaptırabilecek bir sağlık kurumu mevcut değil.

Son dönemde yaşadığımız her büyük afet sonrasında olduğu gibi şubat ayında yaşadığımız depremlerden sonra da çöken sağlık sisteminin tüm yükü yine sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklendi. Şu anda dahi bölgede her türlü sağlık hizmeti; hekimlerin/sağlık emekçilerinin inisiyatifleriyle yürütülüyor. Buna rağmen hekimlerin/sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için herhangi bir adım atılmıyor. Hatta çalışma ve yaşam koşulları daha da kötüleştiriliyor. Sağlık emekçilerine yeterli barınma ve ulaşım koşulları sağlanmadığı gibi sağlık kurumunda konaklamaktan başka çaresi olmayan çalışanları da idareciler engelliyor. Daha birkaç gün önce Samandağ’da yaşanılanların benzerinin birçok ilçede yaşandığını da biliyoruz. Bölgede halen tuvalet, banyo ihtiyaçlarını zor karşılayan; çocukları için kreş imkanı bulamayan, zorla ve aşırı yoğunlukta çalıştırılan, arabada konaklamak zorunda kalan birçok sağlık emekçisi var. Daha da kötüsü bu sorunların çözümü için de Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir adım atılmıyor. Sağlık emekçileri için yeterli yaşam koşulları sağlanamadığı için de gönüllü olanlar bile bölgede çalışmak için kararsızlığa kapılıyor. Aynı zamanda deprem sonrası meydana gelen göçlerin sağlık sistemine getirdiği yüklerin hesap edilmemesi gibi sorunlar da  hekim/sağlık emekçilerini zor durumda bırakıyor. 

Bizler kaderine terk edilen insanların, hekimlerin/sağlık emekçilerinin ihtiyaç ve koruyucu sağlık hizmetleri için iki aydan uzun süredir buradayız. Her gün binlerce insana imkanlarımız dahilinde koruyucu sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugün de burada, sağlık birimimizin önünden sizlere sesleniyoruz. Ancak kapsamlı sağlık hizmet sunumu imkanı olan Sağlık Bakanlığı ise Hatay’ın en merkezi alanlarından diyebileceğimiz bu alanda dahi sağlık hizmetlerinden çekilmiş durumda. Sağlık sistemindeki bu çöküşün, toplum ve sağlık emekçilerinin sağlığının geri plana atılmasının sorumlularını biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı ve sonrasında “Beyaz Reform” kandırmacasıyla zirveye çıkan piyasacı sağlık politikaları ve bu politikaların uygulayıcılarının hiçbir şeye şifa olamayacaklarını da iyi biliyoruz.

Yeniden ifade ediyoruz: Bu sağlık sistemi enkaz altında kaldı. Toplum ve sağlık emekçilerinin sağlığını önceleyen, birinci basamağı temel alan başka bir sağlık sistemini hep birlikte inşa edebilmek mümkün!

Hatay Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Hatay Şube

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi

 İlgili İçerikler

TTB, Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümü İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorduğu Soruların Yanıtsız Bırakılmasını Yargıya Taşıdı

TTB, Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümü İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorduğu Soruların Yanıtsız Bırakılmasını Yargıya Taşıdı

TTB Üçüncü Ay Deprem Raporu: Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu Halen Çözülmüş Değil

TTB Üçüncü Ay Deprem Raporu: Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu Halen Çözülmüş Değil

TTB AHEK, Deprem Bölgesindeki Aile Hekimleriyle Yapılan Anket Sonuçlarını Paylaştı: Çökmüş Bir Sağlık Sistemi Enkazı Altında Sorunlarımızla Baş Başa Kaldık!

TTB AHEK, Deprem Bölgesindeki Aile Hekimleriyle Yapılan Anket Sonuçlarını Paylaştı: Çökmüş Bir Sağlık Sistemi Enkazı Altında Sorunlarımızla Baş Başa Kaldık!

TTB’nin de Aralarında Olduğu Emek-Meslek ve Çevre Örgütleri, Hatay’da Yaşam Alanlarına Moloz Dökülmesine Dava Açtı

TTB’nin de Aralarında Olduğu Emek-Meslek ve Çevre Örgütleri, Hatay’da Yaşam Alanlarına Moloz Dökülmesine Dava Açtı

TTB, İstanbul Tabip Odası’ndan Deprem Sürecinde İnsan Yaşamını Önceleyen Anlayışın ve Mesleki Etik Kuralların Dışında Hareket Eden Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Hakkında Soruşturma Başlatılmasını İstedi

TTB, İstanbul Tabip Odası’ndan Deprem Sürecinde İnsan Yaşamını Önceleyen Anlayışın ve Mesleki Etik Kuralların Dışında Hareket Eden Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Hakkında Soruşturma Başlatılmasını İstedi

Hatay Tabip Odası ve SES’ten Samandağ Devlet Hastanesi’nde Eylem: Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çalışma Koşulları İstiyoruz

Hatay Tabip Odası ve SES’ten Samandağ Devlet Hastanesi’nde Eylem: Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çalışma Koşulları İstiyoruz

TTB’den Hatay’da Depreme Dayanıklı Olmayan Hastanelerin Yapı Sorumluları Hakkında Suç Duyurusu

TTB’den Hatay’da Depreme Dayanıklı Olmayan Hastanelerin Yapı Sorumluları Hakkında Suç Duyurusu

Samandağ’da Hekimlerden/Sağlık Emekçilerinden Yaşam Nöbetinde Çağrı: Hastalığın Değil, Sağlığın Yanında Olun!

Samandağ’da Hekimlerden/Sağlık Emekçilerinden Yaşam Nöbetinde Çağrı: Hastalığın Değil, Sağlığın Yanında Olun!

Samandağ’da Hekimler/Sağlık Emekçileri de Yaşam Nöbetinde: Enkazların Önlem Alınmadan Kaldırılması, Halk ve Çevre Sağlığı Sorunudur

Samandağ’da Hekimler/Sağlık Emekçileri de Yaşam Nöbetinde: Enkazların Önlem Alınmadan Kaldırılması, Halk ve Çevre Sağlığı Sorunudur

TTB, İkinci Ay Deprem Raporunu Yayımladı: Milyonların Barınma Sorununun Çözümü İçin Güvenli Yerlerde, Barış İçinde ve Onurlu Şekilde Yaşama Olanakları En Kısa Zamanda Sağlanmalıdır

TTB, İkinci Ay Deprem Raporunu Yayımladı: Milyonların Barınma Sorununun Çözümü İçin Güvenli Yerlerde, Barış İçinde ve Onurlu Şekilde Yaşama Olanakları En Kısa Zamanda Sağlanmalıdır

COVID-19 ve Depremler Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı: Yaşatmak için Yaşamak ve Sağlıklı Olmak İstiyoruz

COVID-19 ve Depremler Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı: Yaşatmak için Yaşamak ve Sağlıklı Olmak İstiyoruz

TTB’den Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümünde ve Önümüzdeki Dönem Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Faydalanmak İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorular

TTB’den Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümünde ve Önümüzdeki Dönem Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Faydalanmak İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorular

TTB Dr. Ali Özyurt Kültür, Sanat ve Edebiyat Kolu’nun Çağrısıyla Sanatçılar, Yazarlar, Şairler Hatay’daydı: “Gitmedik, Buradayız!”

TTB Dr. Ali Özyurt Kültür, Sanat ve Edebiyat Kolu’nun Çağrısıyla Sanatçılar, Yazarlar, Şairler Hatay’daydı: “Gitmedik, Buradayız!”

TTB’den YÖK’e Yazı: Deprem Bölgesindeki Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin, Uzmanlık Eğitimlerini Devam Ettirebilmesi İçin Uygun Koşullar Sağlanmalı

TTB’den YÖK’e Yazı: Deprem Bölgesindeki Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin, Uzmanlık Eğitimlerini Devam Ettirebilmesi İçin Uygun Koşullar Sağlanmalı

TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Hekimlerin Güncel Listelerinin Paylaşılmasını İstedi

TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Hekimlerin Güncel Listelerinin Paylaşılmasını İstedi

TTB’den Sağlık Bakanlığı ve SGK’ye Yazı: Deprem Bölgesindeki Sağlık Emekçilerinin Ücretleri ile Özlük Haklarında Yaşadığı Mağduriyetler Giderilmelidir

TTB’den Sağlık Bakanlığı ve SGK’ye Yazı: Deprem Bölgesindeki Sağlık Emekçilerinin Ücretleri ile Özlük Haklarında Yaşadığı Mağduriyetler Giderilmelidir

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yazı: Deprem Bölgesindeki Sağlık Emekçilerinin Barınma Sorunu Sürüyor, Çözüm İçin Sağlık Emek-Meslek Örgütleriyle Birlikte Hareket Edilmesi Gerekiyor

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yazı: Deprem Bölgesindeki Sağlık Emekçilerinin Barınma Sorunu Sürüyor, Çözüm İçin Sağlık Emek-Meslek Örgütleriyle Birlikte Hareket Edilmesi Gerekiyor

Bu 14 Mart’ta Karanfil Elden Ele; Acımızı Paylaşıyor, Sessizce Birleşiyoruz

Bu 14 Mart’ta Karanfil Elden Ele; Acımızı Paylaşıyor, Sessizce Birleşiyoruz

TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Deprem Bölgesinde Hekimlere/Sağlık Emekçilerine Ziyaretleri Devam Etti: “Biz Bu Enkazın Altından Dayanışmayla Çıkacak ve Tüm Canlılara Yarışır Bir Sistemi Kurmak İçin Mücadele Edeceğiz”

TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Deprem Bölgesinde Hekimlere/Sağlık Emekçilerine Ziyaretleri Devam Etti: “Biz Bu Enkazın Altından Dayanışmayla Çıkacak ve Tüm Canlılara Yarışır Bir Sistemi Kurmak İçin Mücadele Edeceğiz”

TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e Yazı: Asistan Hekimlere İsteğe Bağlı, Şartsız ve Kalıcı Geçiş Hakkı Tanınmalı

TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e Yazı: Asistan Hekimlere İsteğe Bağlı, Şartsız ve Kalıcı Geçiş Hakkı Tanınmalı

14 Mart Tıp Haftası’nda Depremzede Hekimlerle Dayanışmayı Örüyoruz

14 Mart Tıp Haftası’nda Depremzede Hekimlerle Dayanışmayı Örüyoruz

TTB Merkez Konseyi Üyeleri Deprem Bölgesindeki Hekimlere ve Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB Merkez Konseyi Üyeleri Deprem Bölgesindeki Hekimlere ve Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB’den Deprem Bölgesine Atanan Hekimlerin Sağlıklı Çalışma ve Barınma Hakları İçin Dilekçe Örneği

TTB’den Deprem Bölgesine Atanan Hekimlerin Sağlıklı Çalışma ve Barınma Hakları İçin Dilekçe Örneği

TTB, Deprem Bölgesindeki Hekimlerin Çalışma ve Barınma Koşullarının İncelenmesi İçin Uluslararası Çalışma Örgütü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Birer Yazı Yazdı

TTB, Deprem Bölgesindeki Hekimlerin Çalışma ve Barınma Koşullarının İncelenmesi İçin Uluslararası Çalışma Örgütü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Birer Yazı Yazdı

TTB 6-20 Şubat Depremleri Birinci Ay Raporunu Yayımladı: Evlerin, Hastanelerin Üzerimize Yıkılmayacağı; İnsanlarımızı, Hayvanlarımızı Enkaz Altında Yitirmeyeceğimiz Bir Türkiye Mümkündür

TTB 6-20 Şubat Depremleri Birinci Ay Raporunu Yayımladı: Evlerin, Hastanelerin Üzerimize Yıkılmayacağı; İnsanlarımızı, Hayvanlarımızı Enkaz Altında Yitirmeyeceğimiz Bir Türkiye Mümkündür

Atık Su Sistemleri Bir An Önce Onarılmalıdır

Atık Su Sistemleri Bir An Önce Onarılmalıdır

TTB Sağlık Bakanlığı’ndan Bir Kez Daha Randevu İstedi: Deprem Bölgesinde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Sorunlar Sürmektedir, Bakanlığın TTB ile Koordineli Hareket Etmesi Gerekmektedir

TTB Sağlık Bakanlığı’ndan Bir Kez Daha Randevu İstedi: Deprem Bölgesinde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Sorunlar Sürmektedir, Bakanlığın TTB ile Koordineli Hareket Etmesi Gerekmektedir

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Müdahale Girişimlerine Rağmen Çalışmalarını Sürdürüyor

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Müdahale Girişimlerine Rağmen Çalışmalarını Sürdürüyor

TTB’den Hatay Valiliği’ne Sağlık Çalışmalarının Yürütüldüğü Sevgi Parkı’nın Boşaltılma Kararına İlişkin Yazı

TTB’den Hatay Valiliği’ne Sağlık Çalışmalarının Yürütüldüğü Sevgi Parkı’nın Boşaltılma Kararına İlişkin Yazı

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Kahramanmaraş ve Malatya’da Devam Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Kahramanmaraş ve Malatya’da Devam Etti

Almanya Tabipleri Birliği’nden Cumhurbaşkanlığı’na Mektup: TTB’nin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam Etmeli

Almanya Tabipleri Birliği’nden Cumhurbaşkanlığı’na Mektup: TTB’nin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam Etmeli

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Münhal Kadro Yazısı: Deprem Bölgesinde İşgücü Planlaması Gerekli Koşullar Sağlanmadan Yapılamaz, “Biz Hekim Gönderdik” Diyerek Sağlık Hizmeti Sunulamaz!

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Münhal Kadro Yazısı: Deprem Bölgesinde İşgücü Planlaması Gerekli Koşullar Sağlanmadan Yapılamaz, “Biz Hekim Gönderdik” Diyerek Sağlık Hizmeti Sunulamaz!

TTB ve Diyarbakır Tabip Odası Heyeti, Diyarbakır’daki Hekimleri/Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB ve Diyarbakır Tabip Odası Heyeti, Diyarbakır’daki Hekimleri/Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Adıyaman’da Devam Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Adıyaman’da Devam Etti

“TTB AHEK Deprem Bölgelerinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İkinci Hafta Değerlendirmesi” Yayımlandı

“TTB AHEK Deprem Bölgelerinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İkinci Hafta Değerlendirmesi” Yayımlandı

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na İkinci İdari İzin Yazısı: Depremzede Hekimler Çalışmaya Zorlanmamalı, İşgücü Planlaması İçin TTB’nin Gönüllü Hekim Listeleri Değerlendirilmeli

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na İkinci İdari İzin Yazısı: Depremzede Hekimler Çalışmaya Zorlanmamalı, İşgücü Planlaması İçin TTB’nin Gönüllü Hekim Listeleri Değerlendirilmeli

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Samandağ, Reyhanlı, Kırıkhan, İslahiye ve Nurdağı’nda Devam Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Samandağ, Reyhanlı, Kırıkhan, İslahiye ve Nurdağı’nda Devam Etti

TTB ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Heyeti, İslahiye ve Nurdağı’ndaki Hekimleri/Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Heyeti, İslahiye ve Nurdağı’ndaki Hekimleri/Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hatay’da Hekim ve Sağlık Emekçileriyle Bir Aradaydı: Bizler Yan Yana Olacak, Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hatay’da Hekim ve Sağlık Emekçileriyle Bir Aradaydı: Bizler Yan Yana Olacak, Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız

TTB’den YÖK’e Depremzede Tıp Öğrencilerinin Stajlarına İlişkin Yönerge Yazısı

TTB’den YÖK’e Depremzede Tıp Öğrencilerinin Stajlarına İlişkin Yönerge Yazısı

Hatay Tabip Odası Konteynırlarda Çalışmalarına Başladı

Hatay Tabip Odası Konteynırlarda Çalışmalarına Başladı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Kadın Birimi’nden Hijyen Kitleri ve Temizlik Malzemeleri Dağıtımı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Kadın Birimi’nden Hijyen Kitleri ve Temizlik Malzemeleri Dağıtımı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Çalışmalarına Devam Ediyor

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Çalışmalarına Devam Ediyor

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Kadın Birimi Çalışmalarına Başladı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Kadın Birimi Çalışmalarına Başladı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu’ndan İşçi Sağlığı Önlemlerine Yönelik FFP3 Maske Dağıtımı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu’ndan İşçi Sağlığı Önlemlerine Yönelik FFP3 Maske Dağıtımı

TTB’den İdari İzin Verilmeyen ve Çalıştırılmaya Zorlanan Depremzede Hekimler İçin Geçici Görevlendirme ve Tayin Talepli Dilekçe Örnekleri

TTB’den İdari İzin Verilmeyen ve Çalıştırılmaya Zorlanan Depremzede Hekimler İçin Geçici Görevlendirme ve Tayin Talepli Dilekçe Örnekleri

İstanbul Tabip Odası’nın Gönderdiği Konteynırlar TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Tarafından Yerleştirilerek Sağlık Emekçilerinin Kullanımına Açıldı

İstanbul Tabip Odası’nın Gönderdiği Konteynırlar TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Tarafından Yerleştirilerek Sağlık Emekçilerinin Kullanımına Açıldı

TTB’den Sağlık Bakanlığı, YÖK ve MKÜ Rektörlüğü’ne Yazı: Tıp Fakültelerindeki Depremzede Hekimlerin Karşılaştığı Sorunların Çözümü İçin Gerekli Girişimler Yapılmalı

TTB’den Sağlık Bakanlığı, YÖK ve MKÜ Rektörlüğü’ne Yazı: Tıp Fakültelerindeki Depremzede Hekimlerin Karşılaştığı Sorunların Çözümü İçin Gerekli Girişimler Yapılmalı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu, SES ve Halk ile Birlikte Çöp Toplama Çalışması Yaptı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu, SES ve Halk ile Birlikte Çöp Toplama Çalışması Yaptı

TTB’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Yazı: Deprem Bölgelerindeki Yurttaşların Sağlığı için Asbest Maruziyetine Karşı Önlemler Zaman Geçirmeksizin Alınmalı

TTB’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Yazı: Deprem Bölgelerindeki Yurttaşların Sağlığı için Asbest Maruziyetine Karşı Önlemler Zaman Geçirmeksizin Alınmalı

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Depremzede Hemodiyaliz Hastaları için Yazı: Tedaviler, Deprem Bölgesine Yakın İllerde Devam Etmeli

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Depremzede Hemodiyaliz Hastaları için Yazı: Tedaviler, Deprem Bölgesine Yakın İllerde Devam Etmeli

Eğitim Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz

Eğitim Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz

Uzaktan Tıp Eğitimi Sağlık Hizmetlerinin Geleceğini Olumsuz Etkiler

Uzaktan Tıp Eğitimi Sağlık Hizmetlerinin Geleceğini Olumsuz Etkiler

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Doğum Hizmetleri Uyarısı: Özellikli Planlama, Aşı Sevkıyatı ve Bilgilendirici Duyurular Yapılmalı

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Doğum Hizmetleri Uyarısı: Özellikli Planlama, Aşı Sevkıyatı ve Bilgilendirici Duyurular Yapılmalı

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na İdari İzin Yazısı: Bölgedeki Tüm Sağlık Çalışanları Depremzededir, İşgücü Planlaması Yeniden Düzenlenmelidir

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na İdari İzin Yazısı: Bölgedeki Tüm Sağlık Çalışanları Depremzededir, İşgücü Planlaması Yeniden Düzenlenmelidir

TTB Deprem Koordinasyon Merkezi Hatay’da Çalışmalarını Sürdürüyor

TTB Deprem Koordinasyon Merkezi Hatay’da Çalışmalarını Sürdürüyor

Afetlerde Çocuk ve Gençlerin Yaşam Alanı Okullar için Yapılması Gerekenler

Afetlerde Çocuk ve Gençlerin Yaşam Alanı Okullar için Yapılması Gerekenler

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Depremzede Hekimlerin Zorla Çalıştırılamayacağına İlişkin Uyarı Yazısı

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Depremzede Hekimlerin Zorla Çalıştırılamayacağına İlişkin Uyarı Yazısı

Deprem Bölgesindeki TTB Heyeti, Çevre İllerden Gelen Hekimler ve Sağlık Emekçileri ile Birlikte Revir Kurdu

Deprem Bölgesindeki TTB Heyeti, Çevre İllerden Gelen Hekimler ve Sağlık Emekçileri ile Birlikte Revir Kurdu

TTB Sağlık Bakanlığı’na Dört Yazı Yazdı, Bakanlıktan Halen Dönüş Olmadı: Gönüllü Hekimlerimizle İşbirliğine ve Desteğe Hazırız, İvedilikle Yanıt Bekliyoruz

TTB Sağlık Bakanlığı’na Dört Yazı Yazdı, Bakanlıktan Halen Dönüş Olmadı: Gönüllü Hekimlerimizle İşbirliğine ve Desteğe Hazırız, İvedilikle Yanıt Bekliyoruz