Mersin’de hak arama mücadelesini sürdüren Dr. Gürbüz Şen, Dr. Ahmet Nurcan, Dr. Cengiz Alyeşil ve Dr. Gürkan Aslan'a sözleşme feshi uygulanmak istenmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği ile birinci basamakta örgütlü dernek ve sendikaların çağrısıyla tüm Türkiye’den yüzlerce hekim ve sağlık çalışanı 1 Şubat 2016 tarihinde Mersin’de bir araya gelmiştir.

Mersin Tabip Odası ev sahipliğinde yurdun dört bir yanındaki Tabip Odalarından ve diğer birinci basamak sağlık meslek örgütlerinden temsilcilerle birlikte ortak basın açıklaması yapılmış ve yerel idarecilerle görüşme gerçekleştirilmiştir. Türk Tabipleri Birliği adına basın açıklaması yapan TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş yaptığı konuşmada halkımıza çağrıda bulunarak;

“Aile Hekimlerini ve ASM çalışanlarını yalnız bırakmamaya, işten atılmamaları için destek sunmaya, dayanışma göstermeye davet ediyoruz. Bilin ki kendi eviniz gibi gelip gittiğiniz ASM’ler, yarın süslenip ‘Butik ASM’lere dönüşünce, patronlara satılınca, önünden bile geçemeyeceksiniz” demiştir.

Hekim arkadaşlarımıza seslenerek; sözleşmesi fesih olan, onurları için mücadele eden arkadaşlarımızın çalıştığı yerlere talip olmamaya davet etmiştir.

Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü yaptığı açıklamada an itibarıyla sözleşme feshi olmadığını duyurmuştur. Bu bilgi Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılan ziyarette Müdür Yardımcısı, Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü tarafından da doğrulanmıştır.  Aile hekimlerinin kararlı mücadelesi şimdilik olsa da fesihleri durdurmuştur. Yetkililer Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğünde bekleyen sözleşme fesihleri onaylanmış 11 Aile Hekimi dosyası bulunduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıca, Aile Hekimlerinin Sözleşme fesihleri konusu 2 Şubat 2016 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı ile yapılacak görüşmede gündeme getirilecek olup konunun önemi ve aciliyeti tekrar hatırlatılacaktır.

Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha bu haksız, hukuksuz dayatmalardan vazgeçmeye, uyguladıkları baskıları durdurmaya davet ediyoruz.

Aile Hekimlerinin ve diğer ASM çalışanlarının haklı ve meşru mücadelesi kararlılıkla devam edecektir.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu