2008-2010 dönemi TTB İkinci Başkanı ve 2010-2012 dönemi TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın, “İstatistiklerin Ötesinde Göçte Kadınlar” başlıklı makalesi, Dünya Tabipler Birliği’nin yayın organı World Medical Journal’da (WMJ) yayımlandı. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın WMJ’nin Ekim-2016 sayısında yer alan makalesinde, göçte kadınların nasıl etkilendikleri ele alınıyor. 

Tanık, insanlık trajedisiyle iç içe geçen göçte en güç durumda olanın kadınlar olduğunu vurguluyor. 

 

Makalenin Türkçe çevirisi için tıklayınız.

WMJ’nin Ekim 2016 sayısı için tıklayınız.