Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), resmi tatillerde özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan poliklinik hizmetlerine provizyon verilmemesini istedi.

TTB Merkez Konseyi tarafından 1 Haziran 2017 tarihinde SGK Başkanlığı’na gönderilen yazıda, aralıksız sürdürülmesi gereken tıbbi hizmetler dışında kalan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak resmi tatillerde provizyon verilmemesi istendi.

Bir kısım sağlık hizmetinin ertelenemez nitelikte olmasına karşın, bir kısım sağlık hizmetinin aralıksız sürdürülmesine gerek olmadığına yer verilen yazıda, genel poliklinik hizmetlerinin bu grupta yer aldığı belirtildi. Yazıda, genel poliklinik hizmetlerinin 7/24 sürdürülmesi amacıyla SGK tarafından resmi tatil günlerinde de provizyon verilmesinin, sağlık çalışanlarının dinlenme hakkını çiğnediği, çalışma süreleri ve özlük hakları açısından sağlık çalışanlarının aleyhine olduğu vurgulandı.

2014 yılında SGK’nin, özel sağlık hizmet sunucularının acil, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında kalan poliklinik hizmetlerine provizyon vermediğinin hatırlatıldığı yazıda, özel sağlık işletmesi sahiplerinin oluşturduğu bir dernek tarafından açılan davada usul yönünden bozulduğu, ancak hukuka aykırılık içermediği belirtildi.

Sağlık hizmet sunumunun en büyük alıcısı olan SGK’nin, sağlık alanındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmasının kamusal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen yazıda, “SGK’nin yasayla verilen görevleri ve kuruluş amaçlarına uygun olarak sunulması gereken hizmetler dışında kalan sağlık hizmetlerinin resmi tatil zamanlarında da sürdürülmesine sebep olan uygulamalarını kaldırması gereklidir” denildi.

SGK’ye gönderilen yazı için tıklayınız.