Meslektaşlarımızdan 30 yıldan fazla süreyle kamu kurumunda çalışarak emekli olanlara 30 yılı aşan süreler için ikramiye ödenmemişti. Anayasa Mahkemesi söz konusu sınırlamayı yapan yasa hükmünü iptal etti. Danıştay ve idare mahkemeleri de Anayasa Mahkemesi Kararının geçmişte emekli olanlar için de uygulanması gerektiğine hükmetti. Bu çerçevede meslektaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarında 30 yılı aşan çalışmalarının emekli ikramiyesinin eksik ödenen kısmının ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurabilirler. Bu başvuruda kullanabilecekleri başvuru dilekçesi örneği ektedir. Ayrıca, SGK tarafından başvurunun reddine karar verilmesi halinde açılacak davada yararlanabilecekleri örnek dava dilekçesi ile ilgili kararlara da buradan erişilebilir.

Diğer yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu, hukuk devletinin bir gereği olarak, yargı kararını, başvuru beklemeden ilgili herkese uygulamaya davet ediyoruz.

Başvuru ve dava dilekçesi örnekleri 

Anayasa Mahkemesi Kararı 

Danıştay Kararı