Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin Haziran 2014'ten Mart 2016 arasındaki faaliyetinin özeti broşür haline getirildi. 

Yıllık çalışma raporlarının bini aşkın sayfayı bulması ve bazen hekimler tarafından takibinin zor olmasından hareket eden TTB Merkez Konseyi, bu iki yıllık faaliyeti kolay izlenir hale getirmek amacıyla özetledi.

Tıp eğitiminden, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere, aile hekimlerine, işçi sağlığına, kadın sağlığına, çocuk istismarına, doğa mücadelesine, asistan hekimlere, sağlığı yakından ilgilendiren toplumsal sorunlara, uluslararası ilişkilere, kısacası sağlık ve hekimliği ilgilendiren tüm meselelere dair "TTB Ne Yaptı" ve “Hekimler neden tabip odalarına üye olmalı ve etkinliklerinde yer almalılar” sorularının cevaplarını bu özet broşürde bulacaksınız.

Broşüre ulaşmak için tıklayınız.