Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BİSED), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 24 Kasım 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

BİSED’in Kurucu Başkanı Ahmet Telli ve Genel Sekreter Cengiz Kaplan’ın dahil olduğu heyetle görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut katıldı.

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca heyette yer alan dernek üyeleri Mehmet Özer, Celal İnal, Adan Vural, Tayfun Özkan, Vedat İçen, Hasan Çeraoğlu, Ayhan Benli, Mahmut Temizyürek, Hasan Sertkaya, Aydanur Saraç, Cengiz Kaplan, Mustafa Toprak, Kadir Dağhan, Nevin Koçoğlu, Sema Güler ve Sevim Erdi kitaplarını Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya iletilmek üzere getirerek dayanışma mesajlarını sundu.