gyk_eylul_2010_1Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB-GYK) 25-26 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara’da toplandı. TTB Merkez Kurulları, kollar ve 35 tabip odasından 80 kişinin katıldığı toplantıda güncel sağlık konuları ve gelişmeler değerlendirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu’nun Türkiye gündemi ve sağlık ortamındaki gelişmeleri içeren konuşmasının ardından, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, 59. Büyük Kongre’den bu yana TTB Merkez Konseyi ve tabip odaları tarafından gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Üniversiteler ve tıp fakültelerinin durumu, tam gün, kamu hastane birlikleri yasa tasarısı, aile hekimliği, zorunlu mesleki sorumluluk sigortası, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile Kürt sorunun barışçıl yollardan çözümü gibi başlıkların değerlendirildiği toplantı, sağlıkta neoliberal dönüşüme karşı mücadele için önümüzdeki dönemde yapılabileceklerin ele alınmasının ardından sona erdi.

gyk_eylul_2010_2

 

gyk_eylul_2010_3