70. Dünya Tabipler Birliği (DTB) Genel Kurulu 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlendi. Toplantıda Türk Tabipleri Birliği’ni Merkez Konseyi üyesi Dr. Gülriz Erişgen temsil etti. Toplantıya ayrıca TTB Halk Sağlığı Kolu üyesi Dr. Gamze Varol da Temiz Hava Hakkı Platformu temsilcisi olarak katıldı.

İklim krizi ve sağlık Genel Kurul’un önemli konularındandı. Türk Tabipleri Birliği tarafından önerilen “Gelecek Nesillerin Sağlıklı Çevrede Yaşam Haklarının Korunması” başlıklı belge Kurul üyelerinin olumlu karşılandı ve ulusal tabip birliklerine gönderilerek görüş alınmasına karar verildi. Ayrıca “İklim Krizi Acil Bildirgesi” ile hekimlere, çevre krizinin yaşamı tehdit eden etkilerini önleme konusunda baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Toplantı gündemindeki belgelerden biri ötanazi ve hekim yardımlı intihar konusunda idi.  Oldukça yoğun tartışmalardan sonra deklarasyon Genel Kurul’da kabul edildi. (https://www.wma.net/policies-post/declaration-on-euthanasia-and-physician-assisted-suicide/). Bu belge ile DTB, “ötanazi ve hekim yardımlı intihar”a karşı olduğunu ifade etti. Deklarasyonda ötanazi, karar verme yetisi olan hastanın bizzat ve gönüllü talebi ile hekimin ölümcül madde ya da girişimi uygulaması olarak tanımlandı. Hekim yardımlı intihar için, karar verme yetisi olan hastanın gönüllü talebi ile hekimin hastanın kendi yaşamına son verecek medikal maddeyi reçete ederek ya da sağlayarak yardım etmesi olarak tanımlandı.

Genel Kurul’da kabul edilen bir diğer belge, serbest şeker kullanımı ve şekerli içecekler konusundaki bildirge oldu (https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-free-sugar-consumption-and-sugar-sweetened-beverages/). Bildirgede, yüksek şeker kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarına ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine dikkat çekilerek tabip birliklerine ve hekimlere, şeker kullanımının azaltılması için hükümetler ve gıda üreticilerine baskıda bulunulması önerildi.

Genel Kurul toplantısında Brezilya Tabipler Birliği’nden Dr. Miguel Roberto Jorge başkan olarak görevine başladı. Sonraki dönem için yapılan başkanlık seçimini ise Amerikan Tabipler Birliğinden Dr. David O. Barbe kazandı.

TTB'nin "Gelecek Nesillerin Sağlıklı Çevrede Yaşam Haklarının Korunması" önerisi için tıklayınız.