Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Kasım 2016 tarihli ve 29891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
 
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 21 ay süren esnek, angarya çalışmaya hayır eylemleri “zorunlu nöbetlerin” torba yasayla kaldırılmasıyla son bulmuştu. 21 ay boyunca savunmalar, cezalar, mahkeme süreçleri yaşandı. Sözleşmeleri fesih edilen hemşireler ve hekimler oldu. Her şeye rağmen direniş devam etti. Nihayet ceza verenler vermekten vazgeçti. Yeni yönetmelik gereği mazeretsiz olarak cumartesi nöbetlerine gitmeyen aile sağlığı merkezi çalışanlarına verilen cezalar, yönetmelikte yer alan sözleşme feshi için gereken iki yüz puandan sayılmayacak.
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TTB Aile Hekimliği Kolu