Türk Tabipleri Birliği (TTB), yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemi olan yaşlılığın insan onuruna yakışır bir biçimde geçirilmesi toplumsal ve sosyal bütün gerekliliklerin yerine getirilmesi gerektiğini bildirdi. TTB'den yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 65 yaş ve üzeri dönemi “yaşlılık” olarak tanımladığı belirtilirken, bu tanıma göre Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 8.5’unu yaşlıların oluşturduğu kaydedildi.

Bireylerin, yaşlılık dönemini bağımlı olmadan geçirebilmesi için;

  1. Temel gereksinimlerin karşılanması,
  2. Karar verme kapasitesinin korunması ve geliştirilmesi,
  3. Bağımsız ve sağlıklı yaşam sürdürülmesi,
  4. Sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi,
  5. Topluma katkı yapılabilecek mekanizmaların geliştirilmesi,

gerektiğine yer verilen açıklamada, uzun yaşam kadar nitelikli yaşamın da öncelikli hedef olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın tam metni için…