14 Mart’ın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Samsun’da basın toplantısı düzenlendi. Samsun Tabip Odası’nca düzenlenen basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldı. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında, tüm hekimler 17 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet edildi.

TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz burada yaptığı konuşmada, 14 Mart 1919’da İstanbul işgal altındayken, tıp okulu öğrencilerinin işgali protesto etmelerinin yıldönümünün, ilk Tıp Bayramı olarak tarihe geçtiğini anlatarak, “Başka hiçbir meslek grubunun tarihi böyle yazılmamıştır. 1919 yılı tıp öğrencilerinin ve dönemin hekimlerinin özgürlük ve bağımsızlık talepleri mensubu bulundukları hekimlik mesleğinden bağımsız düşünülemezdi” diye konuştu.

14 Mart 1919’da tıbbiyelilerin halkına ve memleketine duyduğu sorumluluk duygusunun bugün de sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, “Biz hekimler, yaşam biliminin temsilcileriyiz.  Biz hekimler, insan sağlığının temsilcileriyiz. Biz hekimler, insanın yaşaması için, insanın sağlıklı olması için eğitim gördük, onlar için yaşıyoruz” dedi.

TTB Merkez Konseyi olarak gericiliğe karşı bilimi, savaşlara karşı barışı, zorbalıklara karşı demokrasiyi, eşitsizliklere karşı adaleti, halkın sağlık hakkını, hekimlerin yaşam ve mesleki haklarını 14 Mart 1919 bilinciyle savunduklarını kaydeden Yılmaz, “Tüm hekimleri 17 Mart 2019 Pazar günü, 1919 Tıbbiyelileriyle birlikte olmak için İstanbul Haydarpaşa’da Büyük Hekim Buluşması’na, halkımızı da hekimleriyle birlikte olmaya davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.