Tabip odası seçimleri sürecinde yaşananlara ilişin TTB basın açıklaması yaptı. Açıklamada TTB'nin hekimlerin haklarını ve halkın sağlık hakkını gözettiği, sağlık alanındaki olumsuz politikalara karşı mücadele ettiği ve bu nedenle iktidarın hedefi olduğu kaydedilerek TTB'yi ele geçirmek için iktidarın çeşitli partilerle işbirliği içine girdiği, yalan ve iftiralarla ve kamu olanakları suistimal edilerek yasa dışı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi ve hekimler meslek örgütüne sahip çıkmaya davet edildi.

 

 

Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir

Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir

Bilindiği gibi; Nisan ayı boyunca tabip odalarımızda seçimler yapılmaktadır. Bu seçimlerde hem aday olanların hem de seçime katılarak oy verenlerin sayısının yüksek olması oda yönetimlerimizin gücünü artıran, birliğimizde demokrasinin pekişmesine katkı sağlayan unsurlardır. O nedenle, seçimlerde çok sayıda aday ve grubun bulunmasının değeri tartışılmazdır.

Meslek etiği ve yasaların öngördüğü sınırlar içerisinde kalarak demokratik bir yarışla oda seçimlerimizin tamamlanması arzumuzdur.

Türk Tabipleri Birliği kuruluşundan bu yana iktidarların sağlık alanındaki olumsuz icraatlarına itiraz etmiş, kamuoyu oluşturmuş, dava açmış ve kazanmış, sermayenin karşısında hekimlerin ve halkın haklarını gözetmiştir. O nedenle; iktidar TTB’yi hedef almakta, TTB ve oda yönetimlerini ele geçirmek istemektedir.

Üzüntüyle görüyoruz ki; bu yılki tabip odası seçimlerinde de AKP iktidarı kamunun bütün olanaklarını suistimal ederek yandaşlarının oda yönetimlerine seçilmeleri için çalışmaktadır. Bu çalışma başka bazı partilerle işbirliği içinde yürütülmektedir.

İstanbul’da bu hafta sonu yapılacak olan oda seçimleri öncesinde Sağlık Bakanlığı bürokratları tarafından toplantılar yapılmakta, hekimlere yazılar yazılmakta, seçimlere mutlaka gelinmesi, birlikte beş hekim getirilmesi, bunların adının ve iletişim bilgilerinin kendilerine yollanması istenmekte, finansman kaynağı belirsiz broşürler dağıtılmakta, cep telefonu mesajları yollanmaktadır.

Vatan (İşçi) Partisi de İstanbul’da e-mektuplar, telefon mesajları ve telefon aramalarıyla mevcut tabip odası yönetimine karşı bir çalışma yürütmektedir. 

Bu partilerin sözcüsü olduğu bilinen Yeni Akit ve Aydınlık gazeteleri birbirine benzer haberler yaparak bu çalışmaya katkı vermektedir.

Üstelik bütün bu çalışmalar yalanlar, iftiralar üzerine kurulmaktadır.

Partilerin ve başka siyasi yapıların meslek örgütümüz üzerinde belirleyici rol üstlenmeleri kabul edilemez. Bu tutum aynı zamanda yasa dışıdır.

Diğer yandan; bütün adayların propagandalarını yaparken bunun meslektaşlar arasındaki bir yarışma olduğunu, etik dışı ifadelerin, yalan, iftira, karalamaların bu yarışmada yeri olmadığını, aksi yöndeki tutumun gayri ahlaki olduğu gibi Türk Tabipleri Birliği’nin saygınlığına da zarar vereceğini hatırda tutarak hareket etmelerini bekliyoruz. Bu, bütün adayların sorumluluğudur.

AKP’yi ve Vatan (İşçi) Partisi’ni Türk Tabipleri Birliği’nden, İstanbul Tabip Odası’ndan, tabip odalarından ellerini çekmeye çağırıyoruz.

Sağlık Bakanı’nı, bürokratları aracılığıyla hekimler üzerinde seçim baskısı kurmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Bütün meslektaşlarımızı yalan ve iftiralara karşı duyarlı olmaya, meslek örgütümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ