Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu’nca düzenlenen “7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi”, 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak’ın açılış konuşmasıyla başlayan kongrede ilk olarak kolaylaştırıcılığını Dr. Eriş Bilaloğlu’nun üstlendiği, Prof. Dr. İzzetin Önder, Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Prof. Dr. Cem Terzi’nin konuşmacı olduğu “Sağlığa Ekonomik-Politik Yaklaşım” başlıklı oturum gerçekleştirildi. 

Öğleden sonra, sözel bildirilerin ardından “Sağlıkta Dönüşüm Programı Birinci Basamakta Sağlık Emekçilerini Nasıl Etkiledi?” başlıklı oturuma geçildi. Dr. Nuri Seha Yüksel’in kolaylaştırıcı olduğu oturuma Dr. Çağlayan Üçpınar, Dr. Ayten Erdoğmuş, Dr. Emrah Kırımlı konuşmacı olarak katıldılar.

Kongrenin Pazar günkü etkinlikleri “Şehir Hastaneleri ve Gerçekler” konulu oturum ile başladı. SES Eş Başkanı Gönül Erden’in kolaylaştırıcılığı üstlendiği panelin konuşmacıları Prof. Dr. Raşit Tükel, Dr. Nilüfer Aykaç, Mustafa Bucak, Hüsnü Yıldırım ve Arman Üney oldu.

Dr. Peri Meram Arbak’ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği, Dr. İbrahim Akkurt’un konuşmacı olduğu “Nanoteknoloji ve Nanopartikül Gerçeği” başlıklı konferansın ardından, sözel bildirilerin sunulması ve “Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Öğrencilerinin Sağlığı” başlıklı oturumun ardından kongre sona erdi.

Farklı illerden ve disiplinlerden 300’ü aşkın izleyicinin katıldığı kongrede oturumlar yoğun ilgi gördü.