Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski başkanlarından Dr. Füsun Sayek aramızdan ayrılışının 11. yılında, TTB’de düzenlenen etkinlikle anıldı.

16 Ekim 2017 akşamı gerçekleştirilen etkinlik, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber’in açış konuşmasıyla başladı. Dr. Füsun Sayek’in TTB ortamına kattığı mesleki, insani ve örgütsel değerlerden söz eden Berber, TTB olarak bu değerlere sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyledi.

Berber’in konuşmasının ardından anma programına yönelik olarak hazırlanan “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Araştırmaları: Öğrenci Katılımı” başlıklı sunuma geçildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cem Müderrisoğlu’nun konuşmacı olduğu sunumda, tıp eğitiminde öğrenci görüşlerinin yeri ele alındı.

Özvarış konuşmasında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çeşitli dönemlerde yapılan öğrenci araştırmaları hakkında bilgi verdi. Bu araştırmalarda “yeni mezunların kendilerini birinci basamak uygulamaları açısından yetersiz bulduğu” yönündeki bulgunun ortak sonuç olarak öne çıktığına dikkat çeken Özvarış, tıp eğitiminde niteliğin önemine dikkat çekti.  

Müderrisoğlu da, Ağustos ayında Arsuz’da gerçekleştirilen Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Öğrenci Gözüyle Tıp Eğitimi Çalıştayı” hakkında bilgi verdi. Çalıştayda, tıp eğitiminin öznesi olan öğrencilerin tıp eğitiminden beklentilerinin ve bu sürece katkılarının ne olabileceğinin ele alındığını aktaran Müderrisoğlu, “öğrenci görüşlerinin tıp eğitimindeki yeri ne olmalıdır” temel sorusundan yola çıktıklarını anlattı. Müderrisoğlu, çalışmaların önce Ankara, sonra Türkiye çapında çalışmaların yürütüleceğini ve tıp fakültesi öğrencileri olarak eğitimlerine sahip çıkacaklarını kaydetti.

Sunumlar, salon katılımıyla devam etti.

Sunumların ardından, Dr. Füsun Sayek’in kızı Selin Sayek Böke duygularını, şair Gülten Akın’ın;

Senin istediğin nedir
Bile bile
Avcunda sıkıca sakladığın
Renkli kırık camlar
İki elin kızıl kanda
Aç avuçlarını sesini yükselt
Gel dirilt değiştir

dizeleriyle ifade etti.

Etkinliğe Füsun Sayek’in eşi Prof. Dr. İskender Sayek, ailesi, yakınları, meslektaşları TTB ve Ankara Tabip Odası’ndan (ATO) temsilciler ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.