Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 salgınının tüm dünyada yaklaşık 15 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu. DSÖ tüm dünya ülkelerine dair pek çoğu eksik verileri tamamladığı çalışmasının sonuçlarını 5 Mayıs 2022 tarihinde bir raporla yayımladı. Paylaşılan verilere göre Türkiye’de hayatını kaybedenlerin gerçek sayısı 264 bin oldu. DSÖ’nün paylaştığı yeni veriler ile Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) paylaştığı rakamların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Rapora göre Türkiye için dünya oranına benzer şekilde ölümlerin 2,7 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi verileri paylaşmamasına rağmen TTB COVID-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu’nda[1] bu oran yaklaşık 2,5;TTB COVID-19 Pandemisi 2. Yıl Değerlendirme Raporu’nda[2] ise yaklaşık 2,8 olarak hesaplanmıştır. TTB uzun süredir yaptığı çalışma ve açıklamalarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmî rakamların gerçeği yansıtmadığını ve şeffaf davranılmadığını belirtmiş; gerçeklerin toplum ve bilim çevreleriyle paylaşılmasının salgınla baş edebilmenin başlıca gerekliliği olduğunu defalarca vurgulamıştır.

DSÖ, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını tahmin etmek için geliştirdiği bilimsel yönteme göre 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 264 bin 41 olarak tahmin ettiğini açıklamıştır. Ancak 31 Aralık 2021 sonu itibari ile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı COVID-19’a bağlı ölüm sayısı 82 bin 286’dir. DSÖ ile Sağlık Bakanlığı arasındaki fark 181 bin 755’dir. DSÖ’nün paylaştığı bu rakamlar TTB’nin gerçek ölüm sayılarının bakanlığın resmi verilerinin yaklaşık üç katı olduğu görüşünü ne yazık ki doğrulamaktadır.

TÜİK, 2022 yılına geldiğimiz halde hâlâ 2020 yılının ölüm istatistiklerini, Sağlık Bakanlığı ise 2020 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığını açıklamamıştır. TÜİK, 2020 ve 2021 ölüm sayıları ve ölüm nedenlerini açıklayarak gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak zorundadır. Şu an ülkemizde sağlık ile ilgili tüm veriler pandemi öncesine aittir. İktidar tarafından verilerle oynayarak salgını değil algıyı yönetmek ne yazık ki alışkanlık haline gelmiş; paylaşılan veriler, aktif vaka sayısını eksiye düşürerek dünyada bir ilk gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türkiye, yıllık ölüm istatistiklerini yayımlamadan COVID-19’a bağlı ölüm sayılarını açıklayan tek ülkedir. Bu, utanç duyulacak ve yetkililer için istifa gerektiren bir durumdur.

TTB olarak 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren paylaştığımız fazladan ölüm verileri[3] ile pandeminin ikinci yılı için hazırlanan raporda[4] Mart 2022 itibarıyla ölümlerin 2,8 kat fazla olduğunu belirttiğimizi tekrar hatırlatalım. Sağlık Bakanı’nı pandeminin başından beri yaptığımız gibi gerçekleri ifade ve istifa etmeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi