Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23 Ocak 2017 tarihli “Özel sağlık kuruluşlarının fiyat tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması” hakkındaki yazısının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü’nün muayenehanelerin fiyat tarifesi onayına dahil olmadığını açıkladığı bildirildi.

Söz konusu yazıyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’na bir yazı göndermiş, bu konuda yetkili kurumun TTB olduğunu hatırlatarak, özel sağlık kuruluşlarının uyguladıkları ücretlere ilişkin herhangi bir tarifeyi onaylatmak üzere Sağlık Bakanlığı’na göndermelerine gerek bulunmadığını bildirmişti.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan ikinci açıklamada, muayenehanelerin fiyat tarifesine dahil olmadığı, bu nedenle fiyat tarifesi onayına gerek bulunmadığını bildirdiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün konuya diğer özel sağlık kuruluşları yönünden de açıklık getirmesi bekleniyor.

Bağlantılı haber için tıklayınız.