Bütün Türkiye'den hekimlerin ve tabip odası temsilcilerinin katılımıyla, TTB Merkez Konseyi Dr. Fatih Sürenkök'ün görevine iade edilmesi talebiyle İzmir Valiliği önünde 9 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 12.15'de basın açıklaması gerçekleştirilecek. Basın açıklamasına, TTB Merkez Konseyi, tabip odaları ve İzmir'deki emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra Dr. Sürenkök'ün hastaları da katılacak.

Basın açıklamasının duyuru metni aşağıdadır: 

 

08.04.2016

BASIN AÇIKLAMASINA DAVET

Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin!

Hekimler ve sağlık çalışanları, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevden alınmasını ve TTB/tabip odaları yönetimlerine yönelik baskıları protesto etmek, Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iadesini talep etmek üzere İzmir Valiliği önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecekler.

TTB Merkez Konseyi, tabip odaları ve İzmir’deki emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile Dr. Sürenkök’ün hastalarının katılacağı basın açıklamasına katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

Tarih: 9 Nisan 2016 Cumartesi
Saat: 12.15
Yer: İzmir Valiliği önü
Konak / İZMİR