TTB Merkez Konseyi, 14 Mart programı çerçevesinde gerçekleştirilecek tabip odaları ziyaretleri ve hekim buluşmalarına Balıkesir'den başladı.

Balıkesir Tabip Odası'nın 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirdiği Hekim Meclisi'ne TTB Merkez Konseyi adına Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldı.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz burada yaptığı konuşmada, "14 Mart'ta 4 Talep" ana başlığıyla bu süreci başlattıklarını, bu dört talebin hekimler ve Türkiye sağlık ortamı için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Kamudan ihraç edilen hekimlerin işlerine geri dönmesi, iyi hekimlik ve hastaya yeterli süre ayırma, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ve sağlıkta şiddete son verilmesi için TTB'nin mücadele ettiğini belirten Yılmaz, bu taleplerin ancak demokratik bir ülkede gerçekleşme olasılığı olduğunu ifade etti.

Yılmaz ayrıca, TTB Merkez Konseyi'nin "Söyleyecek sözümüz ve büyütecek umudumuz var" diyerek referanduma müdahil olup, demokrasiden yana tercihini açık olarak ifade ettiğini, bunun da 14 Mart sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Hekim Meclisi’nde Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçkan da, TTB'nin 14 Mart programına sahip çıktıklarını ve taleplerin yaşama geçmesi için mücadele edeceklerini söyledi.