Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi önceki dönem başkanlarından Dr. Füsun Sayek, aramızdan ayrılışının 17. yılında 26 Ekim 2023 günü TTB’de düzenlenen etkinlik ile anıldı. Etkinliğe Dr. Füsun Sayek’in ailesi, yakınları ve meslektaşları ile TTB Merkez Konseyi üyeleri ve Ankara Tabip Odası yöneticileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkan Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliklerinin düzenlenmesine emeği geçen herkese çok teşekkür ederek söze başlayan Korur Fincancı, Sayek’in kısacık ömründe birlikte çalıştığı herkes ile çok öğretici ve mücadele dolu bir ilişki kurduğunu belirtti. Sayek’in tıp eğitiminin en iyi şekilde verilebilmesi için pek çok çalışmaya imza attığını, birçok hekimi de var gücüyle desteklediğini ifade eden Korur Fincancı, “Bugün hem bu çabayı sürdürmeye hem de mücadele etmeye devam ediyoruz. Füsun ablamız, bugün birlikte yürüttüğümüz mücadelenin ışığıdır” diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ş. Erhan Bağcı “Olağandışı Durumlarda Tıp Eğitimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Çoklu krizler çağında olağandışı durumların olağanlaşır hale geldiğini söyleyen Bağcı, bunun tıp eğitimi üzerine etkilerini ele aldı.

Dr. Füsun Sayek Etkinlikleri kapsamında 19 Ağustos 2023 tarihinde Hatay Arsuz’da yapılan etkinliklerinden aktarımlar yapan Bağcı; temel tıbbi müdahale becerilerinde eksiklik, yetersizlik duygusu, psikolojik sağlamlık, iletişim/doğru öğrenme kaynakları, süreç/koordinasyon bilgisi ve stres yönetimi gibi başlıklarda sorunlar ile karşı karşıya kalındığını ifade etti. Bağcı, tartışmalardan çıkan önerileri şöyle sıraladı:

 • Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda olağandışı durumlar becerilerinin yer alması
 • Olağandışı durumlar becerilerinin dikey koridorlar halinde programın geneline yayılması
 • Uygulamalar, simülasyonlar, senaryolar
 • Yasal ve etik sınırların ve sorumlulukların içerilmesi
 • Uygulama rehberi hazırlanması
 • Sosyal bilimlerin eğitime dahil edilmesi
 • Olağandışı durumların planlamalarında tıp öğrencilerinin de yerinin olması
 • Örgütlenme becerileri
   

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 4 Ekim 2023’te yapılan Program Geliştirme Atölyesi’ndeki deneyimleri de aktaran Bağcı; olağandışı durumlarda tıp eğitimi için beş başlıkta bir izlekten söz etti:

 1. Temel Kavramlar ve Yasal Mevzuat
 2. Olağandışı Öncesi Dönem
 • Risk değerlendirmesi ve planlama
 • Olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinin organizasyonu
 • Olağandışı durumlarda toplum eğitimi
 • Olağandışı durumların koordinasyonu
 1. Olağandışı Durumlar Sırasında Acil Müdahale
 • Olağandışı durumlar sırasında temel sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi
 • Olağandışı durumlar sırasında acil tıbbi müdahalelerin temel prensipleri
 • Olağandışı durumlar sırasında acil tıbbi müdahale becerileri
 • Olağandışı durumlarda yaralanma ve travma yönetimi
 • Olağandışı durumlar sırasında psikolojik ilkyardım
 1. Olağandışı Durumlardan Sonraki Dönem ve Psikososyal Destek
 • Olağandışı durumlar sonrası temel sağlık hizmetleri ve iyileştirme süreci
 • İkincil yaralanmaların önlenmesi
 • Sürveyans ve hastalıkların kontrolü
 • Psikososyal destek ve travma sonrası stres bozukluğu
 1. Olağandışı Durumlarda Etik Konular ve Uygulamalar
 • Olağandışı durumlarda etik ilkeleri ve karar verme süreçleri
 • Riskli grupların belirlenmesi ve korunması
 • Olağandışı durumlarda ekip çalışması ve liderlik becerileri
   

Sunumun tamamı için tıklayın.

Etkinlik, tıp eğitimi üzerine değerlendirmeler ve Dr. Füsun Sayek ile anı paylaşımları eşliğinde son buldu.