Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Şubat 2021 günü aşı, aşılama ve toplumsal bağışıklık konularına ilişkin “Aşı Hakkında Merak Ettikleriniz” başlıklı çevrimiçi panel düzenledi.

Gazeteci Fatih Portakal ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kolaylaştırıcılığında düzenlenen etkinlikte TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova birer sunum yaparak soruları yanıtladı.

Dr. Kayıhan Pala salgınlara yaklaşımları aktararak sunumuna başladı. COVID-19 pandemisi özelinde toplumsal bağışıklığın sağlanması için gerekenlerden söz eden Pala, Türkiye’de ise ihtiyaç duyulan aşı miktarı ile yapılan aşı miktarı arasındaki uçuruma dikkat çekti. Aşıda kimseyi arkada bırakmamak uğruna yapılan çalışmalardan ve COVAX gibi oluşumlardan da bahseden Pala, “Dünyada insanları aşıya erişimden yoksun bırakan kapitalist argümanların artık ortadan kaldırılması ve koruyucu aşıların üretilebilecek tüm tesislerde yoğun miktarda üretilmesi için yoğun bir çabaya ihtiyaç var. 70 milyar dolarlık bir kaynak yeterlidir, COVID-19 aşıları herkese ve her yerde ücretsiz olarak sağlanmalıdır” dedi.

Dr. Murat Akova da çok katmanlı önlemlerin önemine dikkat çekerek başladığı sunumunda her önlemin bir diğerinin boşluğunu kapattığını vurguladı. COVID-19 aşılarının üretim ve gelişim seyrini, aşı çalışmalarının karşılaştırmalı sonuçlarını ve Türkiye’de kullanılan CoronaVac aşısının farklı fazlardaki sonuçlarını anlatan Akova, sunumunun son bölümde ise “mutant” da denilen varyantların yaygınlığından ve aşıların etkisini azaltma oranlarından söz etti. Dr. Murat Akova, aşıların varyantlar karşısındaki etkililiği; risk gruplarındaki etkililik oranları; bulaşmayı mı yoksa hastalığı mı önleyeceği; beklenmeyen yan etkileri ve dünyada adil dağılımı gibi soruların ise yürütülen çalışmalar sonucunda yanıt bulacağının altını çizdi.

Sunumların ardından Fatih Portakal hem kamuoyunca merak edilen hem de TTB’nin YouTube yayınından gelen soruları aktarırken; Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Murat Akova ise soruları yanıtladı.

Soru-yanıt bölümünde dünya genelinde aşı dağıtımındaki adaletsizlik, aşı yokluğunun toplumsal bağışıklık için oluşturduğu risk, Türkiye’de virüs ve aşı üzerine yürütülen çalışmalara sunulan olanakların sınırlılığı, Sağlık Bakanlığı’nın veri paylaşımında şeffaflıktan uzak tutumu, aşı karşıtlığının giderilmesi gerekliliği, farklı risk gruplarının ve toplumsal kesimlerin hastalıktan etkilenmesi gibi başlıklarda ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı.