Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetimleri, 4 Nisan 2024 günü TTB’de bir toplantı düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut’un katıldığı toplantıda; 1 Mayıs 2024 gündemi ele alındı, emek alanının sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.