Türk Tabipleri Birliği (TTB), son dönemde giderek artan ve son olarak Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki hekimin rehin alınıp darp edilmesine varan sağlıkta şiddet olayları üzerine 18 Ocak 2022 günü Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) birer yazı yazdı.

Yazıda Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012’de bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından TTB’nin ısrarlı taleplerine karşın düzenlemelerin ceza mevzuatında değil, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yapıldığı belirtildi. Söz konusu düzenlemeler yetersiz olsa da sağlıkta şiddetin tutuklama nedeni sayıldığı, cezaların yarı oranında artırılacağı, ceza erteleme hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin maddelerin varlığı ve uygulamada yer bulamamasının hatırlatıldığı yazıda “Ancak uygulamada Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de görüldüğü gibi hekimleri darp eden, ölümle tehdit eden, öldürmeye teşebbüs eden ve hastanenin bir odasına kapatarak rehin alan şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulanmadığı da görülmektedir” denildi.

TTB, ilgili düzenlemelerin ceza mevzuatı içinde yapılması talebini yineleyip mevcut düzenleme yönünde yargı mensuplarının bilgilendirilmesini istedi.

Yazının tamamı için tıklayın.