Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin dokuzuncusu 15 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

Hibrit gerçekleşen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin ve tabip odalarının deprem bölgesinden ilettiği raporlarla ilgili bir sunum yaptı. Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerine dair sorunları ve çözüm önerilerini paylaşan Dr. Korur Fincancı, bölgedeki organizasyonun hâlâ çok yetersiz olduğunu kaydetti. Deprem bölgesine çok fazla yardım iletildiğini ancak buradaki koordinasyon eksikliği nedeniyle bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını belirten Korur Fincancı, konuşmasında ayrıca depremzede hekimlerin bölgede karşılaştığı sorunlara da değindi. Ardından söz alan Dr. Ali Osman Karababa ise deprem bölgelerinde oluşturulan geçici yerleşim alanlarını, halk sağlığı açısından değerlendiren bir konuşma yaptı. Karababa, bu hususta yaşanan organizasyon eksikliklerine dikkat çekerek geçici yaşam alanları için alınacak önlemlerde geç kalındığını ifade etti. Bu alanlarda su, ısınma, temizlik ve güvenlik açısından ciddi sorunlar olduğunu belirten Karababa, ihtiyaçların karşılanmadığının altını çizdi. Yangın, yaralanma ve gürültüyü önleme açısından bölgede kurulacak çadırların belirli bir mesafede olması gerektiğini ileten Karababa, mesafe kurallarına uyularak tuvalet ve duş birimlerinin çadırların arasına kurulmasının önemine değinerek bölgedeki çöplerin de sistematik bir biçimde toplanması gerektiğini söyledi. 

Dr. Sedat Abbasoğlu ise enkaz kaldırma faaliyetlerinde çevreye yayılan asbeste dikkat çekerek, TTB’nin uyarıları doğrultusunda önlemlerin alınmadığı takdirde yurttaşların ileride ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini belirtti. Dr. Gülgün Kıran da konuşmasında Ankara’da son dönemde kapatılan veya kapatılma sürecinde olan hastanelerin kullanıma açılarak deprem bölgesinden gelen yurttaşlara sağlık hizmeti sunması gerektiğini belirtti. Depremin ardından okulların kapatılma kararını eleştiren Kıran, okulların güvenli alanlar olduğunu söyleyerek buralarda depremzede çocukların iyileşme sürecinin hızlanacağını kaydetti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Adıbelli, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep’te sağlık emekçilerinin faaliyetlerini iletirken, mobil hizmetlerle mahalle ve köylere ulaşabildiklerini belirtti.

Saha aktarımları bölümünde ise TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’dan bilgi aktarırken; Dr. Muhammet Mehtar Hatay’dan; .Dr. Sera Şimşek Adıyaman’dan güncel durum paylaşımında bulundu.

Aktarımlarda altı çizilen konular şunlardı:

  • Barınma, ısınma ve gıda konusunda problemler devam etmektedir.
  • Temiz suya erişim, birçok bölgede hâlâ sorunludur.
  • Bölgede koordinasyon sorunu nedeniyle iletilen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşmamaktadır.
  • Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığında ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
  • İshal vakalarındaki artış eğilimi sürmektedir.
  • Sağlık emekçileri hala hasarlı hastanelerde çalışmaktadır.
  • Enkaz kaldırma çalışmalarında asbest maruziyetinin önlenmesi dikkate alınmamaktadır.
  • Göçmenlere karşı sürdürülen düşmanlaştırıcı söylem ve eylemler, şiddet ortamının yaygınlaşmasıyla birlikte ciddi oranda kaygı vericidir.
     İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri