Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin 11’incisini 17 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

Hibrit gerçekleştirilen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, deprem bölgelerinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlarla ilgili bir sunum yaptı. Bölgede görev yapan sağlık emekçilerinin dönüşümlü çalışmasının gerekliliği konusunda kamu otoritesinin sorumluluğunu tekrar hatırlatan Korur Fincancı, bölgeye görevlendirilen sağlık emekçilerinin organizasyon yetersizliği nedeniyle karşılaştığı sorunlara değindi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin deprem sonrası ortaya çıkan mekânsal sorunlarına işaret eden Korur Fincancı “Sağlık kurumları depremden etkilenmemesi gereken binalara sahip olmalı. Bunlara ruhsat verenlerin, binaların denetimini yapanların sorumlu olduğunu, hukuki olarak da bu konunun takipçisi olacağımızı da bir kez daha iletmek isterim” dedi.

Bültende söz alan TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, deprem bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin çok büyük zarar gördüğünü aktarırken, depremzede sağlık emekçilerinin yerine bölgede gönüllü hekimlerin yer almasının doğru olduğunu kaydetti. Bölgede aşılama sorunlarına değinen Kırımlı, aşılama ihtiyacının karşılanması için ülke genelindeki aşıların bölgeye iletildiğini ancak bu uygulamanın tüm ülkede aşılama faaliyetlerine zarar verdiğini sözlerine ekledi. Kırımlı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bölgedeki dört temel ihtiyacını vurgularken bunları; bölgede yerinde hizmetin sağlanması, dönüşümlü çalışma koşullarının oluşturulması, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) canlandırılması ve aşı sorununun çözümü olarak sıraladı. TTB AHEK Genel Sekreteri Dr. Sibel Uyan da bültene katılarak koruyucu sağlık hizmetleri açısından bölgede yaşanan sorunları aktardı. Özellikle barınma, su, gıda, ısınma, tuvalet gibi temel ihtiyaçların hâlâ karşılanmadığına değinen Uyan, merkezlerin ve köylerin karşılaştığı sorunların farklılaştığını, çözümlerin de bu farklar dikkate alınarak üretilebileceğini belirtti. TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Gamze Varol da benzer sorunlara işaret ederek bölgedeki sağlık emekçilerinin tükenme noktasına geldiğini ifade etti. Organizasyonda yaşanan sıkıntılar nedeniyle koruyucu sağlık hizmetlerindeki aksamanın sürdüğünü, bölgenin sağlık hizmeti açısından dezavantajlı durumunun depremle birlikte daha da derinleştiğini aktardı. Birinci basamağın bölge tabanlı kurulumuna ve yönetimine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Varol, geçici barınma yerlerine ruh sağlığı hizmetlerini de kapsayan koruyucu ve çevre sağlığı hizmetlerini de veren birinci basamak hizmetlerinin örgütlenmesini önerdiklerini söyledi.

TTB Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı Dr. Derya Pekbayık da söz alarak bölgede bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına karşın kamu otoritesinin önlemleri hâlâ almadığını ifade etti. Pekbayık, birinci basamağın sağlık hizmetleri açısından öneminin özellikle afet zamanında ortaya çıktığını, ülkede birinci basamağın yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Gebe izlemleri ve çocuk aşılarının göç alan yerlerde takip edilmesinin önemine işaret eden Pekbayık, “Özellikle tetanos aşılarına ulaşım konusundaki sorunların giderilmesi gerekir” dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Adıbelli ise bölgedeki tetanos aşılamalarındaki sorunlara değinerek alanda bu konuyla ilgili sorunların çözümüne çalıştıklarını vurguladı.

Saha aktarımları bölümünde ise TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin Adıyaman’dan; Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Yıldız Gaziantep’ten; Dr. Ozan Dede Adana’dan; Ahmet Suntur, Hatay’dan bilgi aktardı.

Aktarımlarda altı çizilen konular şunlardı:

  • Birinci basamakta sağlık emekçileri ve yurttaşlar ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır.
  • Bağışıklama ve aşılamanın organizasyon sorunları devam etmektedir.
  • Bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alınmamıştır.
  • Tetanos, kuduz ve çocukluk çağı aşılarına ihtiyaç vardır.
  • Bölgenin bazı yerlerinde uyuz gözlemlenmiştir.
  • Çadır kentler, kurallarına uygun bir şekilde kurulmamıştır.
  • Bölgenin kırsal kesimlerinde elektrik ve suyu olmayan yerleşim yerleri bulunmaktadır. Buralarda temizlik ve barınmada ihtiyaç devam etmektedir.
  • Kronik hastalığı bulunan yurttaşlar, tedavilerine devam edememektedir.
     İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri