Sağlık emek ve meslek örgütleri, 9 Mart Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2016 yılı bütçesini değerlendirmek üzere 11 Mart 2016 günü SES Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve SES Genel Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Sekreteri Aylin Akçay katıldılar. Ortak açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden okudu.

Basın açıklamasında sağlık ve sosyal güvenlik alanının Türkiye'nin kendine özgü toplumsal ihtiyaçları yerine, yıllardır küresel sermayenin ihtiyaçları/dayatmaları üzerinden şekillendirildiği belirtilirken, kamuya ayrılan payın düştüğüne dikkat çekildi. 

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal da, Sağlık Bakanlığı'nın amacının "daha çok para kazanmak" olduğunu belirtirken, "Eskiden sağlıkta kâr etmiyorduk, artık edeceğiz. Katkı paylarını kesebiliriz ama gereği yok" diyen bir Sağlık Bakanı olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı'nın bu yaklaşımını "vahim" olarak niteleyen Filiz Ünal, "Bu bütçenin Sağlık Bakanlığı'nı korkutması gerekiyor aslında" diye konuştu. 

Basın açıklaması için tıklayınız.