Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Mersin Tabip Odası'nın da davacılarından biri olduğu Akkuyu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına itiraz davasının bilirkişi incelemesi, 5 Aralık 2016’da santral şantiye alanında gerçekleştirildi. 11 Temmuz 2016 tarihinde on beş bilirkişi ile yapılan ilk keşif sonrasında jeofizik sismoloji alanında görüş bildirecek bilirkişi Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınınca, bilirkişi incelemesi tekrar yapıldı.

Hukuki süreç tamamlanmadan hiçbir işlemin yapılmaması gerektiği halde, 11 Temmuz 2016’dan bu yana deniz doldurma işlemlerinin büyük bir hızla devam ettiği görüldü. Keşfin ertesi günü Başbakan Binali Yıldırım’ın, Rusya Başbakanı Medvedev’le Rusya’da yaptığı basın açıklamasında, Akkuyu projesinin hızlandırılacağını ve bir fazının 2023 öncesinde hayata geçirilmesinin planlandığını söylemesi, hukuki süreç hakkında kuşkuları artırmış oldu.

Keşif sırasında, santralı tasarlayan Rus mühendisin, Akkuyu'da yapmayı planladıklarının bir benzeri olan Rusya’daki santralda geçen ay gerçekleşen kaza ile ilgili sorulan soruya, "bu ticari bir risktir, olabilir" yanıtını vermesi, bu riskin ne anlama geldiğini Çernobil'den ve Fukuşima'dan sonra yaşananları çok iyi bilen davacıların tepkisine neden oldu.

Dünyada yenilenebilir enerji alanındaki hızlı ilerleme, var olan enerjiyi verimli kullanma ve gereğinden fazlasını tüketmeme kültürünün yaygınlaşması ile enerji üretiminden kaynaklanacak riskleri en aza indirme planlamaları yapılırken, günümüz ve geleceğimiz için son derece riskli olan bu teknolojide ısrar edilmesin sadece enerji gereksinimi ile açıklanması inandırıcı gelmemektedir.

Nükleer santraldan kaynaklanacak sorunların sonuçları ile doğrudan ilgili bir meslek örgütü olarak, nülkeer enerji karşıtı mücadelemizi sürdüreceğiz.