Yunanistan Tabipler Birliği tarafından düzenlenen Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu toplantısı Kos Adası’nda yapıldı. Toplantıya önceki dönem Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan panelist olarak katıldı.

Dr. İlhan konuşmasında Türkiye’de mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile sürekli tıp eğitimi konularındaki durumu aktardı. Dr. İlhan son yıllarda birbiri ardına açılan yeni tıp fakültelerindeki tıp eğitimine, köklü tıp fakültelerinde artan kontenjanlar nedeniyle yaşanan güçlüklere değindi. Yıllık toplam öğrenci sayısının “Türkiye’de yeterli sayıda hekim bulunmadığı” argümanı üzerinden sürekli artırıldığını ancak gelinen noktada gerekli olandan fazla öğrenci alınmakta olduğunun artık Sağlık Bakanlığı raporlarına da yansıdığını belirtti.

Dr. İlhan sağlıkta piyasalaşmanın tıp eğitimine olumsuz örneklerini aktardı. Kışkırtılmış sağlık hizmeti tüketimine ve performans sisteminden kaynaklı sorunlara değinen İlhan “artık genç hekimler hastanın müşteri haline geldiği bir ortamda tıp eğitimi alıyorlar” dedi.

Kayırmacılık, akademik yükselmelerde liyakata dikkat edilmemesi, adrese teslim atamalar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin doğurmaya başladığı sorunlara değinen İlhan, son yaşanan darbe girişimi sonrası TTB’nin yıllardır özellikle vurguladığı akademik yükselmelerde ve atamalarda liyakat konusunun ne kadar hayati olduğunun ortaya çıktığını, bu kez de kapatılan üniversiteler, sağlık kurumları, görevden alınan akademisyenler ve hekimlerle tam anlamıyla bir kısır döngüye girildiğini belirtti.

Dr. İlhan mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile sürekli tıp eğitimi alanlarında TTB’nin çalışmalarını örnekleriyle aktardı. Nitelikli tıp eğitimi ve halkın sağlık hakkı adına uzmanlık dernekleri ile birlikte yürütülen çalışmaları belirtti. Hekimler ve yurttaşlar için tıp eğitiminin geliştirilmesi konusunda üzerimize düşen sorumlulukları alma kararlılığımız aktarıldı.

Toplantı sonrası Hipokrat’ın Adası Kos’un antik Asklepion alanına geçildi. Burada düzenlenen törende Yunanistan’daki yedi tıp fakültesini birincilikle bitiren genç hekimler Hipokrat Andı içtiler ve ödülleri verildi. Törende Yunanistan Tabipler Birliği tarafından Hipokrat Andı Türkçe olarak da dağıtıldı.

Dr. Bayazıt İlhan’ın sunumu için tıklayınız.