19 Kasım 2015 tarihinde, Samsun’da görev yaptığı hastanede, sekreterini eski eşinin şiddetinden korumak isterken öldürülen Dr. Aynur Dağdemir, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Samsun Tabip Odası’nca anıldı.

TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nca, Dr. Aynur Dağdemir’in ölüm yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, Dağdemir’in öldürülmesinin hem ataerkil sistemin yol açtığı bir kadın cinayetleri, hem de sağlık alanında giderek artan şiddetin yol açtığı hekim cinayetlerinin acı bir örneği olduğu belirtildi.

Açıklamada, “TTB Merkez Konseyi ve Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak, kadın düşmanı ve erkek egemen gerici zihniyete dayalı devlet politikalarına, AKP hükümetleri döneminde hızla artan kadın katliamlarına ve kadına yönelik her türlü şiddete, haksız tahrik indirimlerine ve her türden cezasızlık pratiklerine hayır diyoruz. KHK rejimi ve güvenlik soruşturmaları adı altında hekimliği engellemek yerine hükümetin hekime ve sağlık çalışanlarına şiddetin temel nedeni olan ve performansa dayalı ödeme, katkı payı, esnek çalışma düzeni, kışkırtılmış hasta istekleri ve sağlık çalışanlarını aşağılayıcı siyasi söylemlerle sürdürülen sağlık politikalarına son vermesini talep ediyoruz” denildi.

Dr. Aynur Dağdemir, Samsun Tabip Odası’nca düzenlenen etkinlikle de anıldı. Etkinliklere TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına Dr. Mübetcel İlhan, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Dr. Aynur Dağdemir’in ve yine Samsun’da katledilen Dr. Kamil Furtun’un aileleri ile çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı. Heyet, ilk olarak Dr. Aynur Dağdemir’in mezarı başında gerçekleştirilen anmanın ardından Dr. Kamil Furtun’un mezarını da ziyaret etti.

Daha sonra Anadolu Hastanesi’ne geçen heyet, burada Hastane Başhekimi Ersen Hürmüzlü’nün de katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübetcel İlhan, 15 Kasım 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Sağlık Torba Yasası’na da değinerek, halen sağlıkta şiddetle ilgili caydırıcı hiçbir önlem alınmamış olmasına tepki gösterdi. İlhan, “Ama biz herşeye rağmen mesleğimizin onurunu, kadınlarımızın haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz meslektaşlarımıza ancak bu şekilde borcumuzu ödeyebiliriz” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun açıklaması için…