Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, bazı basın-yayın organlarında Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekât kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için resen hekim görevlendirileceği haberlerinin yer alması üzerine Tabip Odalarına yazı gönderdi.

Hekimlerin, ihtiyacı olan herkese sağlık hizmeti sunma sorumluluğunu üstlenmekten hiçbir ortamda imtina etmeyeceğine yer verilen yazıda, bununla birlikte savaş ve çatışma ortamlarına gönderilen sivil hekimlerin sağlığının korunması, çalışma ve görevlendirilme koşullarının sorgulanmasının da TTB’nin ve Tabip Odalarının görevleri arasında olduğu hatırlatıldı.

Yazıda, Tabip Odalarından illerinde gerçekleştirilen görevlendirmelerin kayıt altına alınması, görevlendirmeler sonrasında sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığının takip edilmesi, hasta ya da hekim mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili birimlerle temasta olunması istendi. Yazıda ayrıca, hekimlerin silahlı çatışmalardaki görevlerinin uluslararası belgelerle düzenlendiği hatırlatılarak, “Silahlı Çatışma ve Diğer Olağandışı Durumlarda Sağlık Alanındaki Etik İlkelerine İlişkin Dünya Tabipler Birliği Tutum Belgesi” ile “Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet Durumlarına İlişkin Dünya Tabipler Birliği Kararları”nın tüm hekimlerle paylaşılması istendi.

Tabip Odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.

Silahlı Çatışma ve Diğer Olağandışı Durumlarda Sağlık Alanındaki Etik İlkeler İlişkin Dünya Tabipler Birliği Tutum Belgesi

Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet Durumlarına İlişkin Dünya Tabipler Birliği Kararları