Emeğimizin ucuzlatılmasına, halkın sağlık hakkının kısıtlanmasına izin vermeyeceğiz!

Son zamanlarda aile hekimlerinden yaptıkları işle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederken şu cümleleri sıkça duyar olduk:

“Halka hizmet verme motivasyonumuz birçok nedenden dolayı oldukça azalmış durumdadır.”

“İş yükümüzün artması, mesleki saygınlığımızı yitirmiş olmamız, kışkırtılmış sağlık talebi, idari baskı, sürekli şiddet ve performans baskısı altında çalışmak, çalışma azmimizi her gün daha da azaltmaktadır.”.

”Performansı yakalamak dışında, asıl işimiz olan koruyucu sağlık hizmetlerini yeterince sunamıyoruz.”

Peki, Aile Hekimleri ve TTB Aile Hekimliği Kolu ne istiyor?

TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan aşağıda bağlantısını verdiğimiz 25 maddelik öncelikli taleplerimiz bu konuda yol gösterici olacaktır. 

 

TTB Aile Hekimliği Kolu'nun öncelikli talepleri için tıklayınız...