Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı, Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan ve Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, 19 Ekim 2022 tarihinde Gürpınar, Başkale, Hakkari ve Yüksekova’da hekim buluşmaları gerçekleştirdi.

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek güne başlayan heyet, daha sonra ise Başkale ilçesindeki 1 ve 2 nolu aile sağlığı merkezlerine gitti. Van ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari kent merkezine hareket eden heyet, Hakkari Devlet Hastanesi ile 1 ve 2 nolu aile sağlığı merkezlerindeki hekimleri ziyaret etti. Ziyaretlerin son ayağı ise Yüksekova oldu. Yüksekova Devlet Hastanesi ile 1 ve 2 nolu aile sağlığı merkezlerindeki hekimler ile bir araya gelindi.

Hekim buluşmalarında sağlık sisteminin krizine bağlı olarak alanda yaşanan sorunlar konuşuldu, çözüm önerileri ve yürütülecek mücadele başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.