Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’ndan (KESK) oluşan heyet; siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi ve çok sayıda işçinin göçük altında kalması üzerine 15 Şubat 2024 günü Erzincan’ın İliç ilçesine gitti. Heyette TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Sivas-Erzincan Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Taçyıldız da yer aldı.

Bölgede incelemelerde bulunan ve hem meslektaşlarıyla hem de yurttaşlarla görüşmeler yapan heyetin Çöpler Altın Madeni sahasına girmesine ise Erzincan Valiliği kararıyla izin verilmedi.

Dr. Vedat Bulut, TTB’nin Çöpler Altın Madeni’ne ilişkin uyarılarını ve suç duyurularını hatırlattı. Bulut, madenin çalıştırılmasına gerekçe yapılan Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının iptal edilmesi, madenin derhal kapatılması, faciada sorumluluğu bulunan tüm şirket yetkilileri ve kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

TTB, Erzincan İliç’teki sürecin takipçisi olmayı sürdürecek ve yapacağı incelemeler doğrultusunda hazırlayacağı raporu da kamuoyuyla paylaşacak.