Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile Ankara Tabip Odası işbirliğinde “Sağlıkta Dönüşüm/Entegre Sağlık Kampüsleri Tartışmaları”nın ilk paneli 13 Ocak Çarşamba akşamı Mimarlar Odasında gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Bülent Batuman’ın yaptığı panele Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa ve Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu'ndan Av. Özgür Erbaş konuşmacı olarak katıldı.

Panel öncesinde bir konuşma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Bilkent Entegre Şehir Hastanesi'nin ruhsatı olmadığını söyledi. Panelde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy, Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında sağlıkta gelinen durumu eleştirel bir bakış açısıyla anlatırken, ATO Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa sağlık turizminde istenen noktaya varmak için planlanan çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla  gözler önüne serdi.

Kamusal kaynakların özel sektöre aktarılacağı entegre sağlık kampüsleri yapım sürecinde yaşanan hukuksuzluklar Avukat Özgür Erbaş tarafından paylaşıldı. Sağlık kampüsleri yapım sürecinde şirketlerin istekleri üzerine yapılan değişiklikler ile ne tür tavizler verildiğini anlatan Erbaş, projenin sağlıkta dönüşüm ve kentsel dönüşüm ile ilişkisine de değindi. Erbaş, TTB taranfından yürütülen mücadele hakkında da bilgi verdi. 

Panelde ayrıca kamu hastanelerinin şehrin belirli yerlerinde toplanmasının hizmette yaratacağı zorluklar, ulaşım sıkıntısı konuları da tartışıldı. Paneli ilgiyle dinleyen katılımcılar da soru ve görüşleriyle katkılarını sundular.