Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması/arşiv araştırması uygulaması, yeni bir düzenlemeyle yeniden yasalaştırılmak isteniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen tasarının TBMM’de görüşülmesi öncesinde ortak bir açıklama düzenleyen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, tasarıya olumlu oy vermeyi düşünen milletvekillerine çağrıda bulunarak, “Güvenlik soruşturması adı altında yasal kılıfa büründürmeye çalıştığınız insanları vatandaşlık haklarından mahrum bırakma girişimi, bu ülkeye yaptığınız kötülükler arasında ilk sıralarda yer alacak” denildi.

Ortak basın toplantısı 20 Aralık 2019 tarihinde TTB'de gerçekleştirildi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata katıldılar. Açıklamayı, Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

AYM’nin iptal kararının AKP iktidarını durdurmaya yetmediğine ve iktidarın daha önce onlarca konuda olduğu gibi bu konuda da evrensel hukuk ilkelerini esas almadan, “ikinci sınıf vatandaş” yaratacak şekilde keyfilik, ayrımcılık ve haksızlığı yasalaştırmaya çalıştığına yer verilen açıklamada şöyle denildi:

“AYM’nin uyarıları doğrultusunda, Anayasa’nın hukuk devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru, çalışma hakkı gibi en temel maddelerini ihlal etmeyecek düzenlemeler dışında atacağınız her adımın takipçisi olacağımızı ve tek bir yurttaşımızın bile kamuda işe girme sürecinde mağduriyet yaşamaması için mücadelemizi her türlü araçla büyüteceğimizi buradan ilan ediyoruz.”

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.