Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni ziyaret etti.

4 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete, TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör katıldılar.

TDB Heyeti, yeni dönemde TTB Merkez Konseyi’ne başarı dileklerini, dayanışma ve desteğini iletti.