Sağlık Bakanlığı 13 Mart 2020 tarihinde yayımladığı, sağlık çalışanlarının “ikinci bir emre kadar izinlerinin kaldırıldığı” yönündeki genelgeyi revize etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, söz konusu genelgeden sonra, 16 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bir yazı göndererek, sağlık çalışanlarının COVID-19’a karşı korunması gerektiğine dikkat çekmiş ve sağlık çalışanlarına yönelik önlemlerin artırılmasını istemişti. (İlgili haber için tıklayınız.)

Sağlık Bakanlığı, 18 Mart 2020 tarihinde yayımladığı genelgeyle, COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde tüm sağlık personelinin aynı anda yorulmamasının sağlanması ve uzun vadede kamu sağlık hizmetinin sekteye uğratılmaması amacıyla, sağlık hizmetinin yeniden planlandığını bildirdi.

Buna göre;

  • Talep etmeleri halinde, kadın memurlara doğum sonrası süt izni süresinin bitiminin ardından ücretsiz izin verilecek
  • Hamile olarak hâlihazırda çalışan kadın memurlar daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde belirtildiği şekilde 12 gün idari izinli sayılacaklar.
  • Engelli çalışanlar yine Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda 12 gün idari izinli sayılacaklar.
  • Eşlerden her ikisinin de Sağlık Bakanlığı personeli olduğu durumlarda, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunanların yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilecek şekilde kurum amirlerince değerlendirilerek düzenlenecek.
  • Radyoaktif ışınla çalışan personele verilmesi zorunlu olan 1 aylık sağlık izni kurum amirlerince düzenlenecek.
  • Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil ihtiyaç olması durumunda, söz konusu izinlerin sonlandırılıp, personelin görevlerine dönmesinin sağlanmasında kurum amirleri yetkili olacak.

Genelgenin tam metni için tıklayınız.