Sağlık Bakanlığı tarafından 28.9.2019 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Ardından 1 Ekim 2019 ve 10 Ekim 2019 tarihlerinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler yayımlanmıştır. Türk Tabipleri Birliği bu değişikliklerden, hekimlerin çalışma haklarını hukuka aykırı olarak sınırlandıran, sağlık hizmetlerinin gerekleri ile uyumsuz olan değişikliklerin iptalini istemiştir.

Özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruşları değişikliklerine ilişkin açılan iki ayrı davada benzer içerikteki üç düzenleme iptal istemine konu edilmiştir. Bunlar özetle;

  • Muayenehanesi olan hekimlerin çalışma hakkının Yasa’ya aykırı olarak kısıtlanması,
  • Birden fazla sağlık kuruluşunda çalışabilme hakkının kadrolu çalışma şartına bağlı kılınması,
  • Özel sağlık kuruluşunda nöbet tutarak çalışmak isteyen hekimlerin çalışma haklarının, bir başka sağlık kuruluşunda daha çalışma şartına bağlanmasıdır.  

Bu üç düzenlemenin yanısıra ayakta teşhis ve tedaviye ilişkin açılan davada ayrıca şu değişikliklerin iptali istenmiştir.

  • Tıp merkezlerinin en az iki farklı uzmanlık dalında en az on uzman hekim kadrosuyla açılabilmesi,
  • Mevcut tıp merkezlerinde yeni ünite, birim ve uzman hekim kadro ilavesinin yasaklanması,
  • Mevcut tıp merkezlerinin yeni tip ruhsat almasının on uzman hekim kadro şartına bağlı kılınması,
  • Sağlık kuruluşu kadrolarının ticari nitelikte satış ve devrine izin verilmesi,
  • Bilimsel süreçler işletilmeden tıp merkezlerinde yapılabilecek, yapılamayacak işlemler listesinin yayımlanması,
  • B ve C tipi olarak ruhsatlandırılmış tıp merkezlerinde listede yer alan kimi tıbbi uygulamaları yapılmasının yasaklanmasıdır.

Yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10. Dairesi'nde açılan davalarla ilgili gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.