Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) “Aile Hekimliği Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemleri, sekizinci haftasında devam etti.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki açıklamalara katıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İllerde okunan basın açıklaması şöyle:

İkinci Ayında Aile Hekimliği Çalışanlarına Büyük Vergi Kesintileri Yapan,
Şiddeti Durdurmayan Hükümete Sesleniyoruz:
Hakkımız Olanı Alana, Şiddet Son Bulana Dek Mücadelemiz Sürecek

Bugün 17 Nisan, Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün 12. yılı.

“17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edip, 12 yıl geçmesine rağmen şiddetin durmadığı ve aksine arttığı bir dönemde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için başlattığımız mücadele ile “Aile hekimliği çalışanları vergide adalet İstiyor!” başlıklı çarşamba eylemlerinin sekizinci haftasında bir aradayız.

“Zulüm arşa dayandı. Hakkımın zerresini helal etmiyorum. Bu çerçevedeki tüm eylemlere destek vereceğim.”*

2024 yılının mart ayının ücretlerini 15 Nisan’da alınca ücretlerimizden yapılan haksız ve adaletsiz vergi kesintileriyle her ay düşen ücretlerimiz, artan enflasyon karşısında düşen satın alım gücümüz ve bu duruma karşı başlattığımız haklı eylemlerimizin sekizinci haftasındayız.

Ülke çapında yaptığımız anket sonuçlarına göre, sadece mart ayının ek vergi kesintisinin ortalama 6.500 TL olduğunu, ayrıca ankete katılan aile hekimliği çalışanlarının dörtte birinden ek vergi kesintisiyle birlikte performans kesintilerinin yapıldığını ilan ediyoruz.

Aile hekimliği çalışanları sekiz haftadır “Vergide Adalet İstiyoruz!” diye kendi aile sağlığı merkezlerinde (ASM) eylem yapıyor ama hükümetin haklı talebimize kayıtsızlığı sürüyor.

Çalışanlar ve yıllardır çalıştıklarıyla biriken emekli paralarıyla geçinemeyenlerin yerel seçimlerde hükümete yaptıkları uyarı dikkate alınmalı, çalışanların sırtına yüklenen yüksek vergi kesintilerinden vazgeçilmelidir.

Hükümete soruyoruz:

İkinci ayında düşen ücretlerimiz, yapılan ek vergi kesintileri kamudan beslenen hangi şirketten kesiliyor?

Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destek ne zaman son bulacak?

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

“Üzerimize düşen iş ne ise onu eksiksiz yapıyorsak eksik ödeme olmamalı!”*

Aile hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda %35’e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla %15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz.

Vergide adalet için artık birlikte mücadele zamanı!

Şimdilik ASM’lerde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele hareketi başlamıştır. Bu talebimiz tüm çalışanlardan, hatta gelir düzeyi düşük halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergilerin sınırlandırılması içinde olduğunu bildirmek isteriz.

Talebimiz karşılanana dek tüm ASM’lerde her çarşamba eylem yapmaya, haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız.

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye tüm kamuoyunun destek vereceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

* Anketi yanıtlayan katılımcıların sözleri.