Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu hakkında, bağımsız medya üzerindeki baskıları kınamak adına yürüttükleri temsili bir dayanışma faaliyeti gerekçe gösterilerek açılan davanın ilk duruşması 8 Kasım 2016 günü görüldü.

Duruşma öncesinde, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve KESK İstanbul Şubeleri’nce; “Adalet ve Özgürlük İçin Uluslararası Forum” başlığında bir buluşma gerçekleştirildi. Türkiye ve yurtdışından çok sayıda insan hakları savunucusu, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve basın mensubu, “Adalet ve Özgürlük için Uluslararası Forumu’nda” bir araya geldi.

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen toplantıya çağrıcı kurumların yönetici ve üyelerinin yanı sıra Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İşkence Mağdurları İçin Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT), İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR), REDRESS, Berlin Tedavi Merkezi (Zentrum Überleben), Nükleer Savaşı Önlemek İçin Hekimler (IPPNW), Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ)-İsveç Seksiyonu ve Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI)  temsilcileri de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez “Türkiye’de son 14 yıl boyunca demokratik toplumun temel özelliklerinin kayıp gitmesine tanıklık ettik. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte ise hükümete eleştirel duran sivil toplum örgütlerinin, görünüşte legal iddialarla susturulmasına tanıklık ediyoruz” dedi. Dr. Selçuk Erez konuşmasında, İstanbul Tabip Odası’nın her zaman olduğu gibi bu dönemde de demokrasiden yana olacağını ve Türkiye’nin barış ve demokrasinin gelişmesi için tarafsız seslere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yapılan açılış konuşmasının ardından TİHV Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı, İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin, TGC Başkanı Turgay Olcayto ve DİSK Basın İş’ten Ayşe Düzkan da dayanışma duygularını paylaştılar. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise yaptıkları konuşmalarla, gösterilen dayanışma için teşekkür ettiler ve insan hakları ve ifade özgürlüğü için mücadeleye devam edeceklerini dile getirdiler.

Forumda basın ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan sorunlar ortaya konurken, OHAL dahilinde KHK ile yaşatılan baskı sürecinde dayanışma umudunu diri tutmanın önemi ortak bir dille paylaşıldı. 

Forumun kapanış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yaptı. Dr. Tükel; “Şebnem, Ahmet ve Erol’a yönelik baskılar karşısında bizler sizlerle dayanışarak basın özgürlüğünü haber alma özgürlüğünü ve tüm demokratik özgürlükleri savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. TTB, İTO ve diğer meslek örgütleri üzerinde de ciddi baskılar söz konusu. Bu baskı adımlarının temel gerekçesi ‘görevimiz dışında faaliyet göstermek’. Meslek örgütü olarak bizler sağlıklı bir toplumun ancak demokratik bir ülkede, barış içinde yaşandığı koşullarda mümkün olabileceğini biliyoruz, bu yüzden tüm baskılara karşı dayanışma içindeyiz” dedi.

Forum’u takiben topluca Çağlayan Adliyesi önüne gidilerek “Adalet ve Özgürlük Nöbeti”nin beşincisi tutuldu. Çağlayan Adliyesi önü bu kez insan hakları adına uluslararası bir dayanışmaya sahne oldu. Tüm katılımcılar yaptıkları konuşmalarda aydınlık bir geleceğe ancak insan hak ve özgürlüklerinin savunulması, temel hakların korunması ile ulaşılacağı vurgusunu yaptı ve yarım saat süren nöbet sonrası 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılındı. Duruşma bir çok ülke büyükelçiliği görevlileri tarafından da izlendi. İfade ve basın özgürlüğünü savundukları için yargılanan Dr. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in davaları 11 Ocak 2017’de görülmeye devam edecek.