Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odalarının da aralarında olduğu emek-meslek ve demokratik kitle örgütleri, birçok ilde İsrail’in Filistin’e yönelik soykırım boyutuna ulaşan saldırılarını protesto etmek ve barış çağrısını yinelemek için 18-19 Ekim 2023 tarihlerinde basın açıklamaları düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut Ankara’da, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten Adana’da yapılan basın açıklamalarına katıldı. Tabip odalarının yöneticileri ve üyeleri de TTB’nin çağrısıyla siyah kurdeleleri ile açıklamalara katılım sağladı.

Ankara’daki basın açıklamasında bir konuşma yapan Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Birkaç gün önce İsrail Savunma Bakanı ‘insansı hayvanlar’ diyerek Filistinlileri insanlıktan tamamen arındırmaya dönük niyetlerini ifade etti. Bu aslında ‘Biz soykırım yapacağız’ itirafı olarak değerlendirilmelidir. Yaşanan bu süreç, 75 yıldır adım adım ilerleyen bir işgalin nihayete erdirilmesi, emperyal hedeflerin son noktasının konulmasıdır” ifadelerini kullandı. Tüm işgalci tutumlara, hak ihlallerine ve insanlığa karşı suçlara yüksek sesle karşı çıkılması gerektiğini dile getiren Korur Fincancı şöyle konuştu:

“Yalnız İsrail ve Filistin ile sınırlı değil. Ortadoğu’da, coğrafyamızda, İran’dan Irak’a, Suriye’ye uzanan bir hatta bu emperyal hedefler devam ediyor. Biliyoruz ki, İsrail’de insan hakları savunucuları İsrail’in işgaline karşı yıllardır yürüttükleri mücadeleyi insanlığa karşı suçlar için de karşı duruşlarıyla sergiliyorlar. ABD’de Yahudi aydınlar Senato’yu işgal etmiş durumda. Biz hep birlikte insanca yaşayacağımız bir dünyayı birlikte hayata geçireceğiz. İsrail Devleti, Gazze’de 22 hastanenin hızla boşaltılması için emirler verilirken meslektaşlarımız/çalışma arkadaşlarımız elektriksiz, susuz, gıdanın olmadığı, barınma koşullarının olanaksız kılındığı durumda, hastalarını bırakmayı reddederek hastanede durduğunda üzerlerine bomba yağdırılıyor. Bizler meslek örgütleri olarak bunun karşısında durmalıyız. ‘Bu savaşı durdurun, durun’ deme ve ‘Barış hemen şimdi’ diye haykırma sorumluluğunu taşıyoruz. Mücadelemiz güçlüdür, birlikte daha da güçlü olacaktır.”

Dr. Ali İhsan Ökten de Adana’daki basın açıklamasında yaptığı konuşmada emperyalist devletlerin Ortadoğu’da savaşı geniş coğrafyalara yayarak halkları düşmanlaştırmaya çalıştığını ve sivil katliamlara göz yumduğunu ifade etti. İsrail’in saldırılarının durdurulması ve insanlık suçlarına ilişkin yaptırım uygulanması, Filistin halkının temel ihtiyaçlarının sağlaması için insani yardım koridoru açılması çağrıları yapan Ökten sözlerini şöyle noktaladı:

“Uluslararası belgeler ışığında Birleşmiş Milletler’i, Dünya Tabipler Birliği’ni, Dünya Sağlık Örgütü’nü, uluslararası kamuoyunu, tüm kurumları ve tüm iktidarları yaşanan bu insanlık trajedisinin ve savaşın durdurulması için göreve çağırıyoruz. Bir kez daha söylüyoruz. Savaş bir halk sağlığı sorunudur! İnsanlığa karşı işlenen suçların karşısında durun, durdurun. Barış hemen şimdi!”