Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’de sağlık ortamı ve COVID-19 pandemisine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan randevu istedi.

TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı adına yapılan başvuruda Türkiye’de sağlık ortamı, sağlık çalışanlarının özlük hakları, COVID-19 hastalığı nedeniyle sağlık çalışanlarının sorunları, çalışma koşulları ve COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi hakkında yüz yüze görüşme talebi iletildi.