Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, yıllarca sağlık hizmeti sunumunda fedakârca görev almış, uzun ve yoğun çalışma süreleriyle sağlık alanına emek vermiş olan emekli hekimlerin poliklinik hizmetlerinde önceliği olanlar grubuna alınması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderdi. 

Yazıda, Sağlık Bakanlığı'nın 2010/73-80 sayılı genelgesinde belirtilen "poliklinik muayenelerinde öncelik tanınacak gruplar" arasına emekli hekimlerin de eklenmesi talep edilirken, bu önceliğin genel işleyişin aksamasına meydan vermeyecek şekilde tanınmasının da altı çizildi. 

Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız.